ناهنجاری های گرانشی در سیاره تیر

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
زیر سطح سیاره ی تیر (عطارد) چیست؟
فضاپیمای روباتیک مسنجر (MESSENGER) که چهار سال گذشته را به گردش به دور این سیاره گذرانده بود، داده های خود را با امواج رادیویی که انرژی بسیار دقیقی داشتند به زمین می فرستاد.
ولی گرانش سیاره ی تیر تغییراتی اندک در این انرژی پدید آورده بود که در زمان دریافت امواج از روی زمین، می شد به سادگی آن‌ها را اندازه گرفت به گونه ای که دانشمندان از روی آن ها توانستند نقشه ی گرانشی این سیاره را با دقتی بی سابقه بازسازی کنند.
در این تصویر، ناهنجاری های گرانشی سیاره ی تیر با رنگ نمایشی بر روی سطح پر از دهانه ی این سیاره نشان داده شده اند.
فام های سرخ نشانگر مناطقی با گرانش اندکی بیشتر هستند که به نوبه ی خود نشان می دهد چگالی مواد زیر سطح این مناطق بیش از جاهای دیگر است. ناحیه ی مرکز تصویر حوضه ی کالوریس است، یک ساختار برخوردی غول پیکر به پهنای حدود ۱۳۰۰ کیلومتر.
هفته ی گذشته، فضاپیمای مسنجر در پایان ماموریت و با کاهش سوخت پیشرانَش، به گونه ای برنامه ریزی شده به سطح سیاره‌ی تیر برخورد کرد و نابود شد.

[خواندید: * واپسین روز فضاپیمای مسنجر * مرگ یک کاوشگر سربلند نزدیک است]

در همین زمینه، نقشه ی گرانشی زمین: * سیب زمینی پوتسدام 

واژه نامه:
Mercury - MESSENGER - planet - Earth - radio wave - gravity - gravity map - gravitational anomaly - false-color - Caloris Basin - fuel

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه