جعبه جواهری به نام "۴۷ توکان"

این تصویر در اندازه ی بسیار بزرگ تر (۶.۹ مگ)
خوشه ی ستاره ای کروی "۴۷ توکان" جعبه جواهری در آسمان نیمکره ی جنوبی است.
این خوشه که به نام NGC ۱۰۴ نیز شناخته می شود، به همراه بیش از ۱۵۰ خوشه ی کروی دیگر در هاله ی کهکشان راه شیری به گرد این کهکشان می گردد.
۴۷ توکان که پس از خوشه ی امگا قنطورس (امگا سنتوری)، دومین خوشه ی درخشان آسمان سیاره ی زمین است، حدود ۱۷۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و آن را می توان با چشم نامسلح نزدیک ابر کوچک ماژلان در راستای صورت فلکی توکان مشاهده کرد.
این خوشه ی فشرده و شلوغ از صدها هزار ستاره تشکیل شده که در حجمی به پهنای تنها ۱۲۰ سال نوری تنگ هم جای گرفته اند.
مشاهدات تازه نشان داده که کوتوله های سفید درون ۴۷ توکان به دلیل جرمِ به نسبت اندکشان، دچار پس‌زنی گرانشی شده و به بخش های بیرونی خوشه رانده شده اند
از جمله ستارگان کم جرم و رنگین دیگر در این خوشه می توان به غول های سرخی اشاره کرد که آن ها را می توانید در این تصویر تازه و باکیفیت تلسکوپ فضایی هابل، از روی نور زردفامشان به آسانی در حومه های خوشه شناسایی کنید.

واژه نامه:
star cluster - 47 Tucanae - jewel box - NGC 104 - halo - Milky Way Galaxy - globular star cluster - Omega Centauri - planet - Earth - 47 Tuc - Small Magellanic Cloud - constellation of the Toucan - star - white dwarf - red giant - Hubble Space Telescope

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه