تازه ترین نما از رقص پلوتو و شارون


داریم به پلوتو نزدیک می شویم!
فضاپیمای روباتیک نیوهورایزنز ناسا اکنون مدار نپتون را هم پشت سر گذاشته و به سرعت به پرآوازه ترین دنیای ناشناخته ی سامانه ی خورشیدی نزدیک می شود.
در این ویدیوی دور تند (گذر زمانی)، پلوتو و بزرگ ترین ماهش، شارون را می بینیم که با هم به گرد مرکز جرم مشترک یا همان گرانیگاهشان در چرخش‌اند. این فیلم کوتاه ۴ ثانیه ای از پیوند ۱۳ نما درست شده که فضاپیمای نیوهورایزنر از ۱۲ تا ۱۸ آوریل گرفته بود.
این تصاویر اگرچه هنوز تارند ولی کیفیتشان با بهترین عکس هایی که تاکنون از روی زمین از پلوتو گرفته شده هماوردی می کند.
بر پایه ی برنامه، فضاپیمای بی سرنشین نیوهورایزنز یا "افق های نو" در روز ۱۴ ژوییه از کنار این سیاره ی کوتوله ی دوردست خواهد گذشت.


واژه نامه:
Pluto - NASA - New Horizons - orbit - Neptune - Solar System - time lapse video - moon, Charon - center of mass - Earth - dwarf planet

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه