ابرنواختر ۱۹۹۴D و کیهان نامنتظره

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
روزی روزگاری در جایی دور، ستاره ای منفجر شد، همان نقطه ی روشنی که در پایین، سمت چپ این کهکشان می بینید. این نقطه ی روشن، ابرنواختر ۱۹۹۴D بود که در لبه های قرص کهکشان NGC ۴۵۲۶ رخ داد.
علاقه ی اخترشناسان به ابرنواختر ۱۹۹۴Dبه دلیل ویژه بودن یا تفاوت آن با دیگر ابرنواخترها نبود، بلکه برعکس، به دلیل همانندی‌اش با آن ها بود. در حقیقت، نوری که در هفته های پس از انفجار این ابرنواختر دیده می شد باعث شد تا دانشمندان آن را به عنوان یک ابرنواختر از گونه ی آشنای Ia شناسایی کنند.
اگر در نظر بگیریم که همه ی ابرنواخترهای گونه ی ۱a دارای روشنایی سرشتی یکسانی هستند، پس هر چه کم نورتر دیده شوند باید دورتر باشند. از همین رو اخترشناسان با واسنجی دقیق یک رابطه ی درخشش-فاصله می توانند نه تنها نرخ گسترش کیهان (که با ثابت هابل نشان داده می شود) را اندازه بگیرند، بلکه هندسه ی گیتی (که با اُمگا و لاندا نشان داده می شود) را نیز برآورد کنند.
ما در سال های گذشته شمار بسیاری ابرنواختر با فاصله های گوناگون را دیده و سنجیده ایم که با آمیختن همه ی آن ها با دیگر پیمایش های این سال ها، می توانیم نما و تصویری از کیهان به دست آوریم و دریابیم در جهانی زندگی می کنیم که پیش از این انتظارش نمی رفت.

واژه نامه:
Supernova 1994D - star - disk galaxy - NGC 4526 - supernova - Type Ia - Type 1a - expansion rate - Hubble Constant - Omega - Lambda

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه