NGC ۷۸۲۲ در قیفاووس

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
چنین به نظر می رسد که انبوه ستارگان داغ جوان و ستون های کیهانی از گاز و غبار در NGC ۷۸۲۲ گرد آمده اند. این منطقه ی درخشان ستاره زایی، حدود ۳۰۰۰ سال نوری دورتر از ما در صورت فلکی شمالی قیفاووس و در لبه ی یک ابر مولکولی غول پیکر جای دارد.
در این نمای رنگین کیهانی، لبه های روشن و شکل های تیره ی درون سحابی آشکار شده اند. این تصویر از همگذاری داده های باریک-باند درست شده و تابش اتم های اکسیژن، هیدروژن، و گوگرد را به ترتیب به فام های آبی، سبز و سرخ می نمایاند.
این تابش های اتمی دستاورد برانگیختگی اتم ها توسط پرتوهای پرانرژی ستارگان داغ است، ستارگانی که با بادها و پرتوهای نیرومندشان، مواد محیطی را هم پس زده و تراشیده اند و این ساختارهای ستونی چگال را پدید آورده اند.
رمبش گرانشی درون این ستون ها همچنان می تواند به پدید آمدن ستارگان تازه بیانجامد، ولی با کنار زده شدن ستون های غبار، ستارگانی که در آن ها شکل گرفته اند نیز از این ذخیره ی ستاره ساز جدا خواهند شد.
گستردگی میدان این تصویر در فاصله ی برآوردی NGC ۷۸۲۲ حدود ۴۰ سال نوری است.

واژه نامه:
NGC 7822 - molecular cloud - constellation Cepheus - star forming region - narrowband - oxygen - hydrogen - sulfur - star - gravitational collapse,

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه