کهکشان مارپیچی و بزرگ NGC ۴۹۴۵

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در مرکز این چشم انداز کیهانی، کهکشان مارپیچی بزرگ و لبه نمای NGC ۴۹۴۵ را می بینیم [کهکشان لبه نما کهکشانی است که از روی زمین، از لبه دیده می شود].
در واقع، NGC ۴۹۴۵ تقریبا به بزرگی کهکشان خودمان، راه شیری است. قرص غبارآلود آن، خوشه های ستاره ای جوان و آبی فامش، و مناطق ستاره زایی صورتی رنگش در این تصویر تلسکوپی رنگین خود را به خوبی نمایانده اند.
NGC ۴۹۴۵ که با حدود ۱۳ میلیون سال نوری فاصله از زمین، در صورت فلکی جنوبی و پهناور قنطورس جای دارد، تنها حدود شش برابر دورتر از آندرومداست که نزدیک ترین کهکشان بزرگ مارپیچی به راه شیری شناخته می شود.
اگرچه بخش بزرگی از مرکز این کهکشان از چشم تلسکوپ ها در طیف نور دیدنی (مریی) پنهان است، ولی رصدهایی که در طیف های پرتو X و فروسرخ انجام شده نشانگر گسیلش های پرانرژی و ستاره زایی های چشمگیر در هسته ی آن بوده.
هسته ی پنهان ولی فعال کهکشان NGC ۴۹۴۵ باعث شده این جزیره ی شکوهمند کیهانی به عنوان یک کهکشان سیفرت با سیاهچاله‌ای ابرپرجرم در مرکزش شناخته شود.

واژه نامه:
spiral galaxy - NGC 4945 - edge-on - galaxy - Milky Way Galaxy - star cluster - constellation Centaurus - Andromeda - X-ray - infrared - star formation - core - nucleus - Seyfert galaxy - supermassive black hole

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه