تاج هفت رنگ ماه

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این حلقه های رنگارنگ گرداگرد ماه، تاج ماه نام دارند.
این گونه حلقه ها زمانی پدیدار می شوند که ماه از پشت لایه ی نازکی از ابر دیده شود. تاج ماه در اثر پدیده ی مکانیک کوانتومیِ پراش نور توسط قطره های آبِ جداگانه و هم اندازه ی درون ابری که ماه را پوشانده ولی تا اندازه ی بسیاری نازک و گذرا (شفاف) است رخ می دهد. از آن جایی که رنگ های گوناگون نور دارای طول موج های گوناگون هستند، شیوه ی پراش آن ها نیز با هم تفاوت دارد [در نتیجه رنگ های گوناگون نور را جدا از هم می بینیم-م].
شمار کمی از پدیده های رنگی که ریشه ی مکانیک کوانتومی دارند را می توان به آسانی با چشم نامسلح دید؛ و تاج های ماه یکی از این کم شمار پدیده ها هستند.
تاج ماهی که در این تصویر می بینید روز ۲۲ ژوئن در آسمان لا پلاتای آرژانتین به گرد قرص کامل ماه دیده شد. قرص کامل ماه ژوئن در باورهای بخشی از مردم باختر زمین به نام "ماه توت فرنگی" شناخته می شود.
چنین تاج هایی به گرد خورشید هم می تواند پدید آید ولی معمولا دیدنشان به دلیل درخشش بیش از اندازه ی خورشید کار آسانی نیست.


واژه نامه:
Moon - corona - quantum mechanic - diffraction - transparent - wavelength - Lunar Corona - unaided eye - Strawberry Moon - Sun

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه