نمایی از خوشه پروین با نوردهی ۱۲ ساعته

این تصویر در اندازه ی بسیار بزرگ تر (۵ مگ)
آیا تاکنون خوشه ی ستاره ای پروین را دیده اید؟ حتی اگر هم دیده باشید چه بسا هرگز به این شکل ندیده اید: غرق در گرد و خاک.
ستارگان خوشه ی پروین که شاید پرآوازه ترین خوشه ی ستاره ای در آسمان باشد را می توان بدون کمک دوربین دوچشمی حتی در آسمان یک شهر پرنور نیز دید. گرچه در یک جای تاریک و با نوردهی بلند، ابر گردوخاکی که آن را در بر گرفته نیز به خوبی آشکار می شود.
تصویر امروز با نوردهی بیش از ۱۲ ساعت گرفته شده و پهنه ای از آسمان، چندین برابر گسترده تر از قرص کامل ماه را میپوشاند. 
خوشه ی پروین که با نام های هفت خواهران و M۴۵ نیز شناخته می شود، با حدود ۴۰۰ سال نوری فاصله از ما، در صورت فلکی گاو (ثور) جای دارد.
بنا بر یک افسانه ی رایج با برداشتی نوین، از زمان نامگذاری این خوشه، یکی از درخشان ترین ستارگانش کم کم ناپدید شد و تنها شش خواهر را به جا گذاشت که با چشم نامسلح دیده می شوند. هرچند شمار واقعی ستارگان دیدارپذیر پروین، بسته به تاریکی آسمان پیرامون و شفافیت و پاکیزگی چشم انداز بیننده، می تواند بیشتر یا کمتر از هفت تا باشد.


واژه نامه:
Pleiades - star cluster - binoculars - full moon - Seven Sisters - M45 - constellation of Taurus

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه