یک کوه شگفت انگیز بر روی سرس

این تصویر در اندازه ی گسترده تر ولی وارونه
چه چیزی این کوه بزرگ را بر روی سیاره کوتوله ی سرس پدید آورده؟ هنوز هیچ کس نمی داند.
امروز ۳۰ ژوئن، سالگرد رویداد تانگوسکا است، رویدادی که به عنوان بزرگ ترین رخداد برخورد یک سیارک به زمین در روزگار نوین شناخته می شود و از همین رو این روز جهت آگاهی بخشی درباره ی خطرهای این اجرام برای سیاره ی زمین، به نام "روز سیارک" یا "Asteroid Day" نام گرفته.
فضاپیمای روباتیک داون (Dawn) هم که اکنون دارد به گرد سرس، بزرگ ترین جرم کمربند سیارک ها می چرخد، گویی برای امروز پیشدستی کرده و از دو هفته پیش، بهترین عکسی که تاکنون از یک کوه بلند و شگفت انگیز بر روی سرس گرفته شده را به زمین فرستاده است (هر چند که سرس به گونه ی رسمی به نام یک سیاره ی کوتوله شناخته می شود نه سیارک).
این کوه بسیار بلند که در بالای تصویر دیده می شود، بر روی بخشی از سطح سرس جای دارد که بدون آن بسیار هموار می بود و از آن جا تا حدود پنج کیلومتر سر به آسمان برافراشته. داون این عکس را حدود دو هفته پیش از فاصله ی ۴۴۰۰ کیلومتری سرس گرفته بود.
چند انگاره برای پیدایش این کوه ارایه شده، از جمله فعالیت آتشفشانی، برخورد، و زمین‌ساخت صفحه ای. ولی هنوز شواهد آشکاری برای هیچ یک از این انگاره ها به دست نیامده است.
همچنین در جای جای سطح سرس بخش های روشن رازگونه ای نیز وجود دارد: لکه های روشنی که ریشه و همنهش آن ها نیز همچنان به شدت در دست بررسی و پژوهش است.
اگرچه فضاپیمای داون که اکنون در مدار سرس است، جای دیگری نخواهد رفت و تا میلیون ها سال به گرد آن خواهد چرخید، ولی انتظار می رود سوخت هیدرازین آن که برای چرخاندن و تنظیم آنتن فضاپیما رو به زمین جهت پیام رسانی و ارتباط نیازست در سال آینده به پایان برسد؛ از آن پس، داون به ماهواره ای همیشگی ولی بدون کاربرد برای سرس تبدیل خواهد شد.


واژه نامه:
mountain - asteroid - Ceres - Asteroid Day - Earth - Dawn - Asteroid Belt - volcanism - impact - plate tectonic - bright spot - dwarf planet - hydrazine - antenna

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه