کهکشان زیبای "سیه چشم"

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این کهکشان مارپیچی زیبا و درخشان، مسیه ۶۴ است که اغلب به دلیل آن که از پشت تلسکوپ، همانند چشمی با پلک های سنگین دیده می شود، به نام کهکشان "سیه چشم" یا کهکشان "زیبای خفته" نیز خوانده می شود.
M۶۴ حدود ۱۷ میلیون سال نوری از زمین دور است و بر خلاف ظاهرش، در صورت فلکی آراسته و مرتب گیسوان برنیکه (گیسو) جای دارد. البته در این تصویرِ همنهاده که از پیوند عکس های پهن باند و باریک باند درست شده، شاید عنوان "سرخ چشم" نیز نام مناسبی برای این کهکشان باشد.
ابرهای کدر و غول پیکر غبار که منطقه ی مرکزی M۶۴ از سمت رو به ما را پوشانده اند، با لکه های سرخ فام هیدروژن برافروخته که نشانگر مناطق ستاره زایی‌اند آذین بسته شده. ولی این ابرهای برافروخته ی سرخ فام تنها ویژگی شگفت انگیر این کهکشان نیستند.
رصدهایی که انجام گرفته نشان می دهد M۶۴ در واقع از دو سامانه ی هم-مرکز با چرخش وارونه تشکیل شده.
در سامانه ی درونی به گستردگی ۳۰۰۰ سال نوری، ستارگان و گازهای میان-ستاره ای هم جهت با یکدیگر می چرخند، ولی گازهای سامانه ی بیرونی به پهنای ۴۰۰۰۰ سال نوری چرخشی وارونه دارند.
این چشم غبارآلود و این چرخش شگرف شاید دستاورد آمیختگی (ادغام) دو کهکشان گوناگون در یک میلیارد سال پیش باشد.

در همین زمینه: * زیبای خفته 

واژه نامه:
M64 -spiral galaxy - Messier 64 - Black Eye Galaxy - Sleeping Beauty Galaxy - constellation Coma Berenices - Red Eye Galaxy - hydrogen - star forming region - merger

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه