همایش پرنورترین شبچراغ های آسمان

این سه جرم درخشان بر فراز افق چیستند؟ دو سیاره، و ماه.
نخست از افق درون تصویر بیاغازیم که خط ساحلی اقیانوس اطلس در پارک ملی گالیزیا در شمال اسپانیاست.
دورتر از افق، در سمت چپ، کره ی ماه را می بینیم. ماه که به سادگی درخشان ترین جرم آسمان شبانه ی زمین است، اینجا در گام هلال بود ولی باز هم این چنین می درخشید.
جرم دورتر بعدی، در سمت راست، سیاره ی ناهید است و پس از آن، سیاره ی مشتری در بالا، که نوک بالایی این سه گوش را ساخته.
این تصویر با نوردهی بلند گرفته شده و در مدت نوردهی، چرخش سریع زمین باعث شده همه ی اجرام آسمانی درون چشم انداز، از جمله ستارگان بسیار دوردست، همچون خط های اندکی خمیده دیده شوند.
این عکس در یکشنبه شب گذشته گرفته شده. گرچه ماه با جابجایی در مدارش اکنون از این بخش آسمان دور شده، ولی سیاره های ناهید و مشتری را همچنان تا نیمه های ماه اوت می توان پس از غروب آفتاب در افق باختری دید.
ناهید و مشتری یک هفته ی دیگر (روز ۱ ژوییه)  به نزدیک ترین فاصله ی دیداری از هم در آسمان زمین می رسند و یک همیستانی یا مقارنه را پدید خواهند آورد. در آن هنگام، جدایی این دو سیاره از هم کمتر از قطر زاویه ای ماه کامل خواهد بود.

واژه نامه:
Conjunction - Moon - Atlantic Ocean - Galicia National Park - Spain - crescent phase - planet Venus - Jupiter - triangle - Earth - angular diameter

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه