افق تازه ای که بر نسل بشر نمایان خواهد شد


فضاپیمای نیوهورایزنز یا افق های نو کمتر از سه هفته ی دیگر به پلوتو می رسد.
چنان چه در این ویدیو به روشنی نشان داده شده، بشریت در نیم سده ی گذشته روزگاری تاریخی و بی سابقه از کاوش روباتیک سیاره های سامانه ی خورشیدی را گذرانده است. 
در این ویدیو، پرواز و گذشتن فضاپیماهای گوناگون از کنار سیاره ها به گونه ای هنرمندانه به نمایش در آمده است: پرواز فضاپیمای مارینر ۲ از کنار ناهید در ۱۹۶۲، مارینر ۴ از کنار بهرام در ۱۹۶۵، پایونیر ۱۰ از کنار مشتری در ۱۹۷۳، مارینر ۱۰ از کنار تیر در ۱۹۷۴، پایونیر ۱۱ از کنار کیوان در ۱۹۷۹، وویجر ۲ از کنار اورانوس در ۱۹۸۶ و سپس نپتون در ۱۹۸۹.
در پی همه ی این ها، صحنه ای انگاشتی (فرضی) را می بینید که گذشتن فضاپیمای نیوهورایزنز از کنار پلوتو در ماه آینده را نمایش می دهد. اگر همه چیز از روی برنامه پیش برود، در آن زمان، سیاره ی کوتوله ی پلوتو دورترین دنیایی خواهد شد که تاکنون توسط انسان ها کاوش شده.
گفتن ندارد که نماهای پلوتو در این ویدیو تنها حدس و گمانند. کسی چه می داند؟ چهره ی واقعی پلوتو و ماه هایش می تواند آمیزه ای از چیزهای آشنا مانند دهانه ها باشد، و یا شاید چیزهایی ناآشنا مانند ... [؟!]

واژه نامه:
New Horizons - Pluto - Solar System - planet - Mariner 2 - Venus - Mariner 4 - Mars - Pioneer 10 - Jupiter - Mariner 10 - Mercury - Pioneer 11 - Saturn - Voyager 2 - Uranus - Neptune - dwarf planet - human - moon - crater

منبع: apod.nasa.gov

2 دیدگاه شما:

فرامرز

آهنگش مال هانس زیمر بود؟ آدم رو مسحور میکرد :)

یک ستاره در هفت آسمان

نمی دونم فرامرز عزیز
هیچ جا در مورد موسیقی زمینه اش چیزی نوشته نشده، یعنی من ندیدم.

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه