حباب غول پیکر در فضا

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این حباب کیهانی که توسط بادهای پرسرعتِ یک ستاره ی داغ و پرجرم باد شده، ابعادی غول آسا دارد.
عنوان رده بندی شده ی آن شارپلس ۳۰۸-۲ است و با فاصله ای در حدود ۵۲۰۰ سال نوری از زمین، در راستای صورت فلکی سگ بزرگ جای دارد. این حباب، پهنه ای کمی بیش از یک ماه کامل را در آسمان سیاره ی زمین می پوشاند که در فاصله‌ی برآوردی آن، نمایانگر قطری به اندازه ی ۶۰ سال نوریست.
ستاره ی بزرگ و سنگینی که شارپلس ۳۰۸-۲ را پدید آورده یک ستاره ی ولف-رایه است و همان نقطه ی روشنیست که نزدیک مرکز سحابی دیده می شود. ستارگان ولف-رایه بیش از ۲۰ برابر خورشید جرم دارند و گمان می‌رود نماینده ی یک مرحله ی کوتاه پیش-ابرنواختری در روند زندگی ستارگان بزرگند.
بادهای پرسرعتی که از این ستاره ی ولف-رایه می وزند، مواد کم سرعت تری را که در مرحله های پیشین زندگی ستاره از آن پس زده شده بودند روفته اند (جاروب کرده اند) و در نتیجه این سحابی حباب-مانند را پدید آورده اند که دارد همچنان با سرعت ۶۰ کیلومتر بر ثانیه باد می شود.
سن این سحابیِ باد شده چیزی در حدود ۷۰ هزار سال است؛ یعنی زمانی آغاز به شکل گیری کرده بوده که سیاره ی زمین، در دوران پارینه‌سنگی میانی به سر می برد!
تابش نسبتا کم‌سویی که در این تصویر گسترده ثبت شده، بیشتر ناشی از گسیلش اتم های یونیده ی اکسیژن است و بر پایه ی نقشه ی رنگی، به فام های آبی نمایانده شده [زیرا بدون این رنگ ها برای چشم انسان نادیدنی است- م].

واژه نامه:
Sharpless 308 - star - bubble - Sharpless 2-308 - constellation of the Big Dog - Canis Major - Full Moon - Wolf-Rayet star - nebula - Sun - pre-supernova - star evolution - ionized - oxygen

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه