نماهای کیوان از انقلاب تا انقلاب

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
بر روی سیاره ی کیوان (زحل)، این حلقه ها هستند که فصل را به ما نشان می دهند.
برای ما که روی زمینیم، امروز انقلاب فصلی رخ داد، زمانی که راستای محور چرخش زمین درست رو به خورشید می شود.
در نیمکره ی شمالی زمین، امروز انقلاب تابستانی بود و این نیمکره با گذراندن بلندترین روز، بیشترین نور را از خورشید دریافت کرد.
از آن جایی که حلقه های شکوهمند کیوان در صفحه ی استوایی این سیاره جای دارند، هنگامی که راستای محور چرخش کیوان رو به خورشید می شود، این حلقه ها هم -از سمت خورشید- با بیشترین گستردگی دیده می شوند.
و برعکس، هنگامی که راستای محور چرخش کیوان رو به پهلو می شود، برابران یا اعتدال فصلی رخ می دهد. در این هنگام حلقه های کیوان از سمت خورشید، از لبه دیده می شوند و به سختی می توان آن ها را بازشناخت.
در این تصویر همنهاده، نماهای کیوان در ۱۱ سال گذشته را در یک ردیف می بینیم. این نماهای پی در پی نشان می دهند که چگونه این غول گازی دارد با گذر از تابستان نیمکره ی جنوبی‌اش، به سوی تابستان نیمکره ی شمالی‌اش می رود.
گرچه انقلاب تابستانی نیمکره ی شمالی کیوان در ماه می ۲۰۱۷ رخ خواهد داد، ولی می توان گفت پایینی ترین نمای کیوان در این ردیف، بیشترین همسانی را با انقلاب فصلی امروز زمین دارد.

در همین زمینه: * بزرگ ترین ساعت آفتابی که می شناسیم  

واژه نامه:
Saturn - Earth - solstice - spin axis - Sun - Summer Solstice - rings - planet - equator - equinox

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه