سه ستاره "مثلث تابستانی"

این تصویر در دو اندازه ی دیگر: بزرگ- بزرگ تر
این سه ستاره ی پرنور که در شب های آغاز تابستان در بالای آسمان دیده می شوند، با هم یک اخترگان یا صورتواره ی آشنا به شکل یک سه گوش بزرگ را می سازند که به نام "مثلث تابستانی" شناخته می شود.
این سه که کرکس نشسته (نسرواقع، وَنَند)، دِنِب، و کرکس پرنده (نسر طایر) نام دارند، همگی ستاره های آلفای صورت های فلکی خود هستند، به ترتیب: شلیاق، ماکیان، و عقاب.
درخشش دیداری هر سه ستاره تقریبا به یک اندازه است و چنان چه اینجا در نماهای تلسکوپی آن ها می بینیم، چهره ای همانند یکدیگر نیز دارند، هرچند داستانشان متفاوت با هم است.
این همانندی ظاهری این واقعیت را پنهان کرده که ستارگان مثلث تابستانی در حقیقت از دید فاصله از زمین و نیز درخشندگی ذاتی بسیار با هم تفاوت دارند.
کرکس پرنده یک ستاره ی کوتوله ی رشته ی اصلی و با درخشندگی ۱۰ برابر خورشید است که ۱۷ سال نوری از زمین فاصله دارد. کرکس نشسته هم یک کوتوله ی هیدروژن-سوز با درخشندگی حدود ۳۰ برابر خورشید است و در فاصله ی ۲۵ سال نوری زمین جای دارد. ولی ابرغول دنب با درخشندگی حدود ۵۴۰۰۰ برابر خورشید، تقریبا ۱۴۰۰ سال نوری از زمین دور است.
گفتن ندارد که این سه ستاره ی آبی فام مثلث تابستانی، همچنین همگی از خورشید ما داغ تر هستند.

این سه گوش را اینجا دیده بودید: * مثلث های تابستانی آسمان و زمین در ژاپن

واژه نامه:
asterism - Summer Triangle - Altair - Deneb - Vega - alpha star - constellation - Aquila - Cygnus - Lyra - star - main sequence - dwarf star - Sun - hydrogen - Supergiant - luminosity

منبع: apod.nasa.gov

2 دیدگاه شما:

ناشناس

خیلی ممنون از این مطلب. لینک کلمه ی شلیاق اشتباه است

یک ستاره در هفت آسمان

ممنونم که خبر دادید دوست عزیز. در اولین فرصت درستش می کنم

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه