خوشه ای از ستارگان یک میلیون ساله

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این تصویرِ تلسکوپ فضایی هابل، منطقه ی ستاره زایی NGC ۳۶۰۳ را می بینید، یکی از چشمگیرترین خوشه های ستاره ای پرجرم در کهکشان راه شیری.
این خوشه ی غرق در گاز و غبار در یک فرآیند پرآشوب و سهمگین ستاره فشانی که پنداشته می شود حدود یک میلیون سال پیش رخ داد پدید آمده.
حفره ی غارمانند بزرگی که در گاز و غبارِ سمت راست مرکز خوشه می بینید توسط بادها و پرتوهای پرانرژی ستارگانِ داغ و آبی فام مرکز خوشه شکل گرفته.
خوشه ی باز NGC ۳۶۰۳ با ۲۰ هزار سال نوری فاصله از زمین، در راستای صورت فلکی جنوبی شاه‌تخته دیده می شود.

واژه نامه:
star-forming region - NGC 3603 - Hubble Space Telescope - star cluster - Milky Way - star formation - star

منبع: spacetelescope

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه