آبی، سرخ، تیره

این نمای رنگین آسمان پهنه ای به اندازه ی حدود سه قرص کامل ماه (۱.۵ درجه) را از میدان های پرستاره و پر از سحابی صفحه ی کهکشان راه شیری در صورت فلکی شمالی شاهانه ی قیفاووس می پوشاند.
بالا، سمت چپ چارچوب، ناحیه ی گسیلشی (نشری) درخشان و سرخ فام Sh2-155 یا شارپلس ۱۵۵ را می بینیم که به نام سحابی غار نیز شناخته می شود. این سحابی با فاصله ی حدود ۲۴۰۰ سال نوری از زمین، نزدیک لبه ی ابر مولکولی بزرگ این منطقه جای دارد .
پهنای این غار کیهانی به حدود ۱۰ سال نوری می رسد و لبه های گازی درخشان آن در اثر پرتوی فرابنفش ستارگان داغ و جوان یونیده و این چنین برافروخته شده است.
در این بوم نقاشی میان ستاره ای، سحابی های بازتابی آبی فام و ابرهای کدر غبار هم به چشم می خورد. در پایین، سمت راست تصویر هم توده ی دراز و کشیده ی یک سحابی تاریک لیندز به نام LDN۱۲۱۰ را می بینیم.
پژوهش های دانشمندان نشانه های چشمگیری از فرآیند ستاره زایی را در این منطقه آشکار کرده، از جمله نقطه ی سرخ درخشانی که یکراست زیر سحابی غار دیده می شود و هربیگ-هارو ۱۶۸ یا HH۱۶۸ نام دارد. درخشش این جرم هربیگ-هارو ناشی از فواره های پرانرژی‌ای است که دارند از یک ستاره ی نوزاد بیرون می زنند.
در تصویر دوم، نام شماری از اجرام این چشم انداز هم به آن افزوده شده:
واژه نامه:
full moon - nebula rich - plane - Milky Way Galaxy - constellation Cepheus - molecular cloud - emission region - Sharpless 155 - Sh 155 - Cave Nebula - ultraviolet - star - reflection nebula - canvas - Lynds Dark Nebula - LDN 1210 - star formation - Herbig-Haro 168 - HH 168

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه