کولی آواره میان کهکشان ها

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این نمای تلسکوپی اندیشمندانه که جایی در صورت فلکی کم سوی سیاهگوش را نشان می دهد، سه جرم کیهانی بیش از همه خودنمایی می کنند.
دو جرم درخشان تر (که تیزی های پراش دارند) ستارگانی در همین نزدیکی‌اند. ولی جرم سوم یک خوشه ی ستاره ای کروی دوردست به نام NGC ۲۴۱۹ در فاصله ی تقریبی ۳۰۰ هزار سال نوری از زمین است.
NGC ۲۴۱۹ گاهی به نام "آواره‌ی میان-کهکشانی" هم خوانده می شود. با در نظر گرفتن این که ابر بزرگ ماژلان که ماهواره ی کهکشان راه شیری است حدود ۱۶۰ هزار سال نوری از ما فاصله دارد، این عنوان برای NGC ۲۴۱۹ بجا و مناسب به نظر می آید.
NGC ۲۴۱۹ هم تقریبا مانند دیگر خوشه های کروی بزرگ از جمله خوشه ی امگا قنطورس (امگا سنتوری)، خوشه ی درخشانی است ولی به دلیل دوری بسیار، کم نور دیده می شود.
احتمال دارد NGC ۲۴۱۹ از همان آغاز جزو کهکشان راه شیری نبوده و ریشه ای فراکهکشانی داشته باشد، برای نمونه، می تواند بازمانده ای از یک کهکشان کوچک باشد که روزگاری به دام کهکشان ما افتاده و از هم پاشیده بوده است. ولی فاصله ی بسیار دور آن، بررسی و مقایسه ی ویژگی هایش با خوشه های کروی که در هاله ی کهکشان راه شیری سرگردانند را دشوار کرده است.

واژه نامه:
NGC 2419 - Intergalactic Wanderer - constellation Lynx - star - globular star cluster - satellite galaxy - Large Magellanic Cloud - Omega Centauri - extragalactic - galaxy - halo - Milky Way galaxy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه