کهکشان NGC ۷۷۱۴ در گیرودار نبرد

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
آیا این کهکشان به درون یک حلقه ی غول پیکر از ستارگان پریده؟ شاید نه!
اگرچه فرآیند دینامیکی رویدادهایی که این نمای کیهانی را پدید آورده هنوز شناخته نشده، ولی آن چه روشن است اینست که این کهکشان با نام NGC ۷۷۱۴ در پی یک برخورد تازه با کهکشان همسایه اش، کش آمده و پیکره اش به هم ریخته است.
این همسایه، یک کهکشان کوچک تر با نام NGC ۷۷۱۵ است که در بیرون از لبه ی سمت چپ این چارچوب جای دارد و پنداشته می شود یکراست از درون NGC ۷۷۱۴ گذشته بوده.
بر پایه ی بررسی ها، حلقه ی طلایی رنگی که در تصویر دیده می شود از میلیون ها ستاره ی خورشیدسان تشکیل شده که گویا همپای ستارگان آبی ترِ درونی در حرکتند. جالب این که به نظر می رسد در مرکز درخشان NGC ۷۷۱۴، فرایندهای شدید و پرانرژی زایش ستارگان تازه (ستاره فشانی) در جریانست.
NGC ۷۷۱۴ با حدود ۱۰۰ میلیون سال نوری فاصله از زمین، در راستای صورت فلکی ماهی (حوت) جای دارد.
بر هم کنش ها و در واقع، نبردهایی که میان این دو کهکشان جریان دارد احتمالا از حدود ۱۵۰ میلیون سال پیش آغاز شده و تا صدها میلیون سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت، تا این که هر دو به هم بپیوندند و یک تک کهکشان مرکزی را پدید آورند.

در اینجا کمی بیشتر درباره ی این دو بخوانید: * نشانه هایی که حکایت از نبرد دو کهکشان دارند

واژه نامه:
galaxy - star - NGC ۷۷۱۴ - NGC 7715 - Sun - star formation - constellation of the Fish - Pisces

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه