ناهید، مشتری، و ابرهای شب تاب

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
آیا تاکنون گذشتن سیاره ها از کنار یکدیگر را دیده اید؟
امروز سیاره های ناهید و مشتری از چشم ما زمینیان، به فاصله ی کمتر از نیم درجه ای هم می رسند.
این همیستانی (مقارنه) که از همه جای دنیا دیده می شود، مشاهده اش بسیار آسان است- تنها کافیست اندکی پس از غروب آفتاب، به باختر آسمان نگاه کنید. درخشان ترین نقطه هایی که بر فراز افق خواهید دید ناهید و مشتری هستند؛ آن که پرنورتر است، ناهید (زهره) است.
در این تصویر که دو شب پیش گرفته شده، این دو سیاره ی در حال نزدیک شدن به یکدیگر را در آسمان نیمه روشن غروب می بینید، آسمانی که به جز این دو شبچراغ، با پدیده ی زیبای دیگری نیز آراسته شده: ابرهای شب تاب که در فرازهای بالای جو زمین شکل می گیرند.
در پیش زمینه ی تصویر، خواهر عکاس را می بینیم که بر لب دریاچه ی سد Seč در جمهوری چک نشسته. به گفته ی خود وی، این نخستین بار در زندگیش بود که پدیده ی ابرهای شب تاب را می دید.
مشتری و ناهید که امشب از این هم نزدیک تر دیده خواهند شد را تا نیمه های ماه اوت در همین بخش آسمان می توانید ببینید.

واژه نامه:
Venus - Jupiter - Noctilucent Cloud - planet - Earth - conjunction - astrophotographer - Sec Reservoir - Czech Republic

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه