پلوتو و شارون با رنگ آمیزی علمی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
اینجا، عکسی که فضاپیمای نیوهورایزنز در روز ۱۳ ژوییه ی ۲۰۱۵ از پلوتو و شارون گرفته بود با رنگ های زیف (دروغین، کاذب) نشان داده شده تا تفاوت ها و گوناگونی های مواد و ویژگی های سطح آن بهتر دیده شود. داده های رنگی این عکس توسط دستگاه رالف (Ralph) و با بهره از سه فیلتر آن گردآوری شده و کمی سیرتر شده اند. همچنین در این تصویر برای آن که پلوتو و شارون در کنار هم دیده شوند، از فاصله ی واقعی میان آن ها کاسته شده.

در این تصویر می بینیم که ناحیه ی روشن قلب-مانندِ پلوتو در واقع خود از بخش هایی با ویژگی های رنگی متفاوت درست شده. بخش باختری آن که مانند یک بستنی قیفی است، در این تصویر به رنگ هلویی دیده می شود. در سمت راست (خاور) آن هم یک ناحیه ی لکه دار آبی فام به چشم می خورد. حتی در کلاهک قطب شمال پلوتو (بالای تصویر) هم فام های گوناگون زرد-نارنجی دیده می شود که نشانگر تفاوت هایی ظریف در همنهش (ترکیب) آنست.

سطح شارون هم با بهره از همین فیلترها و رنگ ها نشان داده شده. رنگ سرخ روی کلاهک قطبیِ تیره ی شارون نشانگر وجود مواد هیدروکربنی، از جمله دسته ای از مولکول های شیمیایی به نام تولین است. لکه های رنگی روی عرض های پایین تر هم به گوناگونی ناهمواری های سطح شارون اشاره می کنند.

این عکس در ساعت ۳:۳۹ بامداد به وقت ساحل خاوری آمریکا، یک روز پیش از گذر از کنار پلوتو گرفته شده.

واژه نامه:
Pluto - Charon - false color - Ralph - NASA - New Horizons - filter - polar cap - hydrocarbon - tholin -

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه