نوسان ستارگان می تواند امواج فضا-زمان را آشکار کند

* آیا ستاره ی شما از کوک خارج شده؟ شاید یک موج گرانشی با آن برخورد کرده باشد!

دیدگاه یک هنرمند از امواج گرانشی پدید آمده
توسط دو سیاهچاله ای که به گرد هم می چرخند.
ستارگان خورشیدسان به شیوه ای همانند دستگاه های موسیقی، با یک بسامد (فرکانس) منظم و پیش بینی پذیر نوسان می کنند. فیزیکدانان این نوسان ها را برای شناخت سازوکار درونی ستارگان، و یافتن سیاره هایی که به گرد آن ها در چرخشند بررسی می کنند.

ولی به جز این ها، ما می توانیم از این تکان و لرزش های ستاره ای برای آشکارسازی امواج گرانشی هم بهره بگیریم. امواج گرانشی چین و شکن هایی در فضازمانند که که وجودشان ۱۰۰ سال پیش در نظریه ی نسبیت عام انیشتین پیش بینی شده.

اجرام پرجرم شتابدار، مانند سامانه های دوستاره ای، یا دو سیاهچاله در کهکشان های برخوردی، می بایست موج هایی در بافت فضا-زمان پیرامون خود به وجود بیاورند؛ مانند سنگی که به درون یک آبگیر انداخته می شود. آشکارسازهای بسیاری اکنون در پی یافتن این امواجند یا به زودی راه انداخته خواهند شد، ولی هنوز هیچ موجی یافته نشده.

با این حال، چنان چه لیدیو لوپز از دانشگاه لیسبون پرتغال، و جوزف سیلک از دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور مریلند می گویند، شاید نیاز نباشد به انتظار این آشکارسازها بنشینیم. تیزی هایی که در الگوی نوسان یک ستاره ی نزدیک رخ می دهد می تواند نشانه ی آن باشد که ستاره از برخورد امواج گرانشی به لرزش افتاده.

سمفونی ستارگان
به گفته ی ساویک فورد از کالج منهتن در نیویورک، که در این پژوهش شرکت نداشت، همه ی ستارگان کیهان را مانند سازهای درون یک سازگان (ارکستر) در نظر بگیرید که در سراسر اتاق پخش شده اند. هر یک به آرامی می لرزد و نوایی آرام می گسیلد: «همه ی ستارگان سطحی از آشوبناکی طبیعی در خود دارند که باعث می شود این نوسان ها در همه ی زمان ها وجود داشته باشد.»

اگر ستارگان را یک گروه همنوازی بدانیم، یک موج گرانشی مانند یک دیاپازون خواهد بود که تنها یک بسامد ویژه را می گسیلد.

فورد می گوید: «اگر این دیاپازون به اندازه ی کافی به یکی از سازها نزدیک باشد، و اگر بسامدی که می گسیلد با بسامد آن سازی که نزدیکش است سازگار باشد، آن بسامد را برمی انگیزد. در این صورت ما هم صدای دیاپازون را خواهیم شنید و هم صدای آن ساز را.» بنابراین اگر یک بسامد ناگهان بلندتر از همیشه نواخته شود، نشانه ی آن خواهد بود که یک موج گرانشی در همان زمان از آنجا گذشته.
شبیه سازی دو بعدی از امواج گرانشیِ پدید آمده توسط دو ستاره ی نوترونی که به گرد هم می چرخند. منبع: ویکیپدیا
لوپز می گوید آشکارساز آرمانی برای امواج گرانشی، یک سامانه ی سه ستاره ای است: دو کوتوله ی سفید که نزدیک به هم می چرخند، با یک غول سرخ در کنارشان. کوتوله های سفید یک موج گرانشی می گسیلند و این موج، غول سرخ را مانند یک زنگ به صدا در خواهد آورد.

به دام انداختن این امواج به آمیزه ای از شانس و زمان بندی نیاز دارد، ولی نسل بعدی تلسکوپ های سیاره‌یاب شاید از پس این کار بر آیند. و به گفته ی لوپز، این لنگش های ستارگان می تواند برای آزمودن نسبیت عام، آن هم از راهی که دستگاه های معمولی آشکارساز امواج گرانشی نمی توانند، به کار رود.

وی می گوید: «اگر ما این گونه ی فن آوری را گسترش دهیم، یعنی ستارگان را با دقتی بسیار بالا رصد کنیم، می توانیم پیشروی یک موج را در فضا ببینیم. انجام این کار با یک ابزار معمولی آسان نخواهد بود.»واژه نامه:
Sun-like - star - musical instrument - frequency - oscillation - planet - gravitational wave - space-time - Einstein - general relativity - binary star system - black hole - galaxy - Ilídio Lopes - University of Lisbon - Joseph Silk - Johns Hopkins University - symphony - orchestra - Saavik Ford - Manhattan Community College - tuning fork - violin - triple star system - white dwarf - red giant - planet-hunting - The Astrophysical Journal

منبع: newscientist

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه