ساختارهای سطح شارون، ماه پلوتو

جزییات چشمگیر تازه ای از شارون، بزرگ ترین ماه پلوتو در این تصویر فضاپیمای نیوهورایزنز می بینید. فضاپیمای نیوهورایزنز این عکس را در روز ۱۳ ژوییه ی ۲۰۱۵، از فاصله ی ۴۶۶ هزار کیلومتری و با دوربین شناسایی برد بلند خود (لوری، LORRI) گرفت.

نواری از پرتگاه ها و صخره ها به درازای حدود ۱۰۰۰ کیلومتر از چپ به راست شارون کشیده شده که نشانگر شکستگی های گسترده در پوسته، و به احتمال بسیار دستاورد فرآیندهای درونی آنست. در بالا، سمت راست، روی خمیدگی لبه ی شارون دره ای دیده می شود که ژرفایش ۷ تا ۹ کیلومتر برآورد شده.
دانشمندان ماموریت از کمبودِ ظاهری دهانه روی شارون شگفت زده شده اند. جنوب استوای شارون، در پایین تصویر، از پرتوهای کج خورشید روشن شده و سایه هایی پدید آورده که شناسایی مکان‌نگاری (توپوگرافی) آن را آسان تر می کند. ولی حتی اینجا هم دهانه های به نسبت کمی دیده می شود، این نشان دهنده ی یک سطحِ به نسبت جوان است که فعالیت های زمین‌شناختی، چهره ی آن را دگرگون کرده و جای برخوردها را از رویش پاک کرده اند.

ناحیه ی قطب شمال شارون که در تصاویر دورتر نیوهورایزنز همانند لکه ای تیره دیده می شد، اینجا با مرزهایی پراکنده دیده می شود که نشان می دهد یک لایه ی ته‌نشستی نازک از مواد تیره است. زیر آن هم یک ساختار جداگانه ی گوشه دار و با مرزهای به شدت نمایان جای گرفته. عکس های تازه تر با وضوح بیشتری از این ناحیه ی رازگونه در راهست.

اندازه ی فایل این عکس برای تراگسیلیدن به زمین کوچک تر شده. در بخش هایی از تصویر که پادسانی (تضاد) بالایی دارند، ویژگی هایی به پهنای ۵ کیلومتر را می توان بازشناخت. برخی از جزییات که پادسانی کمتری دارند در اثر کوچک شدن تصویر محو شده اند که باعث شده برخی مناطق هموارتر از چیزی که واقعا هستند به نظر آیند. اندازه ی کامل تصویر هنوز در حافظه ی رایانه ی نیوهورایزنز است و در زمان دیرتری به زمین فرستاده خواهد شد.

رنگ های این عکس از داده های رنگی دستگاه رالف (Ralph) به دست آمده.

واژه نامه:
Pluto - moon - Charon - New Horizons - Long Range Reconnaissance Imager - LORRI - crust - canyon - crater - sun - topography - geologic activity - Earth - Ralph

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه