راه شیری بر فراز صخره آیرز استرالیا

این تصویر در اندازه ی کمی بزرگ تر
عکس از: بابک تفرشی
در این چشم انداز خیره کننده ی شبانه که ۱۳ ژوییه گرفته شده، بخش های مرکزی کهکشان راه شیری را می بینیم که دارند در آسمان بر فراز صخره ی اورولو/آیرز بالا می آیند. پرتوی هواتاب کم سویی آسمان افق را اندکی روشن کرده، به گونه ای که این شناسایی پذیرترین زمین‌چهر استرالیای مرکزی در برابر افق به حالت ضدنور (سایه نما) دیده می شود.
گفتن ندارد که ابرهای غبار کیهانیِ خود کهکشان هم در برابر پرتوی توده های ستارگان آن به حالت ضدنور در آمده اند و به همین خاطر مانند شکاف هایی تیره دیده می شوند که در میان توده های ستارگان پدید آمده.
بالای کوژی مرکزی کهکشان، ابرهایی از غبار کیهانی را می بینیم که گویی رودهایی تیره هستند که رو به ستاره ی ابرغول زردفام کژدم‌دل (قلب عقرب، آنتارس) روان شده و به آن می ریزند. [ببینید: * رودی تاریک که به قلب کژدم می ریزد و* پانورامای رودخانه]
سیاره ی کیوان هم در سمت چپ کژدم‌دل بر این شب نور می افشاند. 

صخره ی اورولو را اینجا هم دیده بودید: * آفتاب می نشیند و سایه بلند می شود  

واژه نامه:
Babak Tafreshi - Milky Way Galaxy - Uluru/Ayers Rock - airglow - landform - silhouette - cosmic dust - central bulge - supergiant - star - Antares - Saturn

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه