دهانه برخوردی اودیسه از نیمرخ

فضاپیمای کاسینی با دوربین هایش طیف گسترده ای از رنگ ها را می تواند ببیند و از همین رو در عکس هایی که می گیرد، مواد متفاوت و بافت های گوناگونی که در نماهای رنگی طبیعی به سختی دیده می شوند و یا اصلا آشکار نیستند نیز آشکار می شود.

در اینجا، ساختار برخوردی غول پیکر اودیسه بر روی تتیس، ماه سیاره ی کیوان (زحل) را می بینید که با رنگ روشن بر روی هلال این ماه یخ زده خودنمایی می کند. این تفاوت رنگ میان دهانه ی برخوردی اودیسه با دیگر بخش های تتیس می تواند به دلیل آن باشد که همنهش (ترکیب) و یا ساختار سطحی که در پی برخوردی سهمگین بیرون زده، با همنهش و یا ساختار سطح پیرامون تفاوت دارد.

حوضه ی اودیسه با پهنای ۴۲۰ کیلومتر، یکی از بزرگ ترین دهانه های برخوردی روی ماه های یخ زده ی کیوان است، و شاید تاریخ زمین شناختی تتیس را به اندازه ی چشمگیری دگرگون کرده باشد.

سمت تاریک تتیس (راست) با نوری که از روی خود کیوان بازتابیده اندکی روشن شده.

این نمای رنگی از همگذاری عکس هایی پدید آمده که با فیلنرهای طیفی فرابنفش، سبز و فروسرخ گرفته شده اند. قط تتیس ۱۰۶۲ کیلومتر است و شمال آن در بالای این تصویر است. نما در روز ۹ می ۲۰۱۵، از فاصله ی حدود ۳۰۰ هزار کیلومتری تتیس گرفته شده و هر پیکسل آن هم ارز ۱.۸ کیلومتر است.

دهانه ی برخوردی اودیسه را اینجا از زاویه ای دیگر دیده بودید: * تتیس، ماه کیوان با گودال بزرگش

واژه نامه:
Cassini - impact basin - Odysseus - Saturn - moon - Tethys - impact crater - ultraviolet - infrared - spectral filter -

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه