ابرهای رنگارنگ نزدیک قلب کژدم

این تصویر در دو اندازه ی دیگر: بزرگ- بزرگ تر
شماری از اجرام و فرایندهای کیهانی دست به دست هم داده اند تا آسمان نزدیک ستاره ی کژدم‌دل (قلب عقرب) و "رو مار افسای" این چنین رنگارنگ شود.
غبارهای ریز و نرمی که از جلو با نور ستارگان روشن شده اند، سحابی های بازتابی آبی رنگ را پدید آورده اند. ابرهای گازی که اتم هایشان توسط پرتوی فرابنفش ستارگان برانگیخته شده، سحابی های نشری یا گسیلشی سرخ فام را ساخته اند. ابرهای غبارهایی که از پشت روشن شده اند ولی از چشم ما جلوی نور ستارگان را گرفته اند نیز تاریک دیده می شوند.
ستاره ی کژدم‌دل (قلب عقرب یا آنتارس) یک ابرغول سرخ و یکی از پرنورترین ستارگان آسمان شب است که ابرهای زرد-سرخ پایین میانه ی عکس را روشن کرده. سامانه ی ستاره ای رو مارافسای در مرکز سحابی آبی رنگِ سمت چپ عکس دیده می‌شود. خوشه ی کروی دوردست را هم در بالا، سمت راست مرکز چارچوب می توانید ببینید.
گفتنی است که این ابرهای ستاره ای حتی از آن چه چشم انسان می تواند ببیند هم رنگارنگ ترند و در سرتاسر طیف الکترومغناطیسی نور می‌افشانند.

واژه نامه:
Antares - Rho Ophiuchi - reflection nebula - ultraviolet - emission nebula - red supergiant - star - globular cluster - M4 - electromagnetic spectrum

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه