پسرعموی پیرتر زمین یافته شد

* با "کپلر-۴۵۲ب" آشنا شوید، تازه ترین پسرعموی فراخورشیدی زمین. این سیاره ی سنگی نخستین دنیای بیگانه ایست که به گرد یک ستاره ی خورشیدسان، و در فاصله ای از آن که آب مایع می تواند روی سطحش پایدار بماند یافته شده.
سیاره ی فراخورشیدی کپلر-۴۵۲ب (راست)، در همسنجی با زمین (چپ). قطر این سیاره ۶۰ درصد بیش از زمین است. این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این سیاره با جستجو در میان داده های چهار ساله ی تلسکوپ فضایی کپلر ناسا یافته شد. این جستجوها همچنین به یافتن دوازده دنیای نامزد دیگر که از نظر اندازه به زمین نزدیک بودند و در منطقه ی زیست-پذیر ستارگانشان جای داشتند انجامید.

ماموریت اصلی کپلر دیگر پایان یافته، بنابراین این سیاره ها از میان داده های تازه ی آن پیدا نشده اند، بلکه از بررسی فزاینده ی داده هایی که تاکنون گرد آورده بوده به دست آمده اند. سیاره های زمین-سان کوچک ثابت کرده اند که سخت ترین گزینه ها برای یافته شدن‌اند. ناتالی باتلا از مرکز پژوهشی ایمز ناسا در کالیفرنیا می گوید: «ما داریم در میان علف های هرز به دنبال این سنگریزه ها می گردیم.»

به گفته ی گروه دانشمندان کپلر، در این بررسی تازه، بیش از ۵۰۰ سیاره ی دیگر به فهرست تقریبا ۴۰۰۰ تایی نامزدهای سیاره ای، که پژوهش های بعدی وجود نزدیک به یک چهارم آن ها را تایید کرده افزوده شد.
اندازه ی سامانه ی کپلر-۴۵۲ در همسنجی با سامانه ی کپلر-۱۸۶ و سامانه ی خورشیدی. کپلر-۱۸۶ یک سامانه ی خورشیدی مینیاتوری است که همه ی سیاره هایش درون مدار تیر جای می گیرند. درباره اش خواندید: * نخستین سیاره زیست پذیر و هم اندازه ی زمین یافته شد.  تصویر بزرگ تر
ولی این تازه ترین سیاره ی تایید شده، ۴۵۲ب، یک سیاره ی زمین-سان تنهاست. جان جنکینز، اوهم از مرکز ایمز ناسا می گوید: «زمین ما به اندازه ی آن تنها نیست، زیرا از آن تازه واردتر است.» ۴۵۲ب زمانی یافته شد که اعضای گروه اُفت سیگنالی را در داده ها یافتند و برآورد کردند شانسی کمتر از ۱ درصد وجود دارد که این افت سیگنال یا مربوط به دو ستاره ی گرفتی باشد که به گرد هم می چرخند و نور یکدیگر را کم و زیاد می کنند، یا مربوط به سیاره ای پیرامون ستاره است که از برابر ستاره می گذرد و از نور آن می کاهد. 

همزاد پیرتر
ستاره ی میزبان این سیاره با فاصله ی ۱۴۰۰ سال نوری از زمین، در صورت فلکی ماکیان جای دارد. ما پیش از این یک سیاره ی کوچک در کمربند زندگی پیرامون یک کوتوله ی سرخ یافته بودیم ولی ۴۵۲ب به گرد ستاره ای می چرخد که تنها کمی بزرگ تر از خورشید خودمانست؛ این بدان معناست که ستاره ی میزبان آن را بسیار بهتر می شناسیم. حتی بلندی سال این سیاره هم برای ما آشناست: ۳۸۵ روز.

ولی این باعث نمی شود کپلر-۴۵۲ب یک همسان کامل زمین باشد. این سیاره ۶۰ درصد بزرگ تر از زمین، و وزنش احتمالا پنج برابر آنست، که می تواند به فعالیت های آتشفشانی روی آن دامن بزند.
برداشت هنری از سیاره ی کپلر-۴۵۲ب، نخستین فراسیاره ی تقریبا هم اندازه ی زمین که در منطقه ی زیست-پذیر پیرامون یک ستاره ی خورشیدسان یافته شده. تصویر بزرگ تر
مدل های زمین شناسی نشان می دهند که این سیاره دارای یک ساختار و همنهش سنگی، و یک جو فشرده است. و اگرچه ستاره ی میزبان آن همانند خورشید است، ولی حدود ۱.۵ میلیارد سال بیشتر از خورشید ما عمر کرده. در نتیجه این ستاره با گرمای بیشتری می تابد و چه بسا ۴۵۲ب را به یک اثر افسارگسیخته ی گلخانه‌ای نزدیک تر کرده باشد، چیزی که سیاره را زیست-ناپذیر می کند.

با این حال شبیه سازی های این ستاره و سیاره همچنان نشانگر آنند که ۴۵۲ب زمان بسیاری را در شرایط زیست پذیری و داشتن آب مایع سطحی گذرانده. جنکینز می گوید: «نکته ی شایان توجه اینست که این سیاره ۶ میلیارد سال را در منطقه ی زیست-پذیر گذرانده، یعنی از سن زمین هم بیشتر.»

گروه کپلر افزون بر تنگ تر کردن دایره ی جستجوها به دنبال یافتن همزادهای زمین، بر روی هدف نهایی خود نیز کار می کنند: تعیین فراوانی سیاره های زیست-پذیر و زمین-سان در کهکشان راه شیری. یافتن سیاره های ویژه نیاز به توجه بسیاری دارد زیرا به گفته ی بتالا، تلسکوپ کپلر تنها چند سیاره ی احتمالا زیست پذیر را خواهد یافت، شمار اندکی که باید با دقت آماری رویشان کار شود. پاسخ پایانی تا سال آینده و پس از یک جستجوی کامل دیگر در میان داده های کپلر به دست خواهد آمد.
برداشت هنری از سطح سیاره ی کپلر-۴۵۲ب. از آن جایی که این سیاره در منطقه ی زیست-پذیر سیاره اش جای دارد، آب مایع می تواند به حالت پایدار روی سطحش وجود داشته باشد. تصویر بزرگ تر

با انتشار هفتمین دفتر داده های کپلر، شمار نامزدهای سیاره ای شناخته شده به ۴۶۹۶ رسید؛ ۵۲۱ نامزد بیش از انتشار دفتر پیشین در ژانویه ی ۲۰۱۵.
اندازه ی بزرگ تر
از زمان پرتاب کپلر در سال ۲۰۰۹ تاکنون ۱۲ سیاره با اندازه ی کمتر از دو برابر زمین در منطقه ی زیست پذیر سیاره های دیگر یافته شده. تصویر بزرگ تر
واژه نامه:
Kepler 452b - Earth - rocky planet - sun-like star - liquid water - planet - NASA - Kepler telescope - habitable zone - Natalie Batalha - Ames Research Center - Jon Jenkins - eclipsing binaries - constellation Cygnus - red dwarf - volcanic activity - sun - greenhouse - galaxy

منبع: newscientist

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه