غار پنهان در سحابی ام۴۳

مسیه ۴۳ یا ام۴۳ که بارها به تصویر کشیده شده ولی کم پیش آمده از آن نام برده شود، خودش به تنهایی یک منطقه ی ستاره زای بزرگ است.
ام۴۳ بخشی از مجموعه ی گسترده ی گاز و غبار ستاره زایی است که همسایه ی بزرگ تر و پرآوازه تر آن را نیز در بر دارد: ام۴۲، سحابی بزرگ شکارچی (جبار) که بیرون از لبه ی پایینی این چارچوب جای دارد.
این نمای نزدیک از ام۴۳ به هنگام آزمایش توانایی های یک دستگاه فروسرخ-نزدیک بر روی یکی از تلسکوپ های دوقلوی ۶.۵ متری ماژلان در رصدخانه ی لاس کامپاناس در کوه های آند شیلی به ثبت رسید.
در این تصویر همنهاده، طول موج های نادیدنی فروسرخ با رنگ های آبی، سبز، و سرخ نمایانده شده اند. دستگاهی که گفتیم با توانِ دید فروسرخ-نزدیک خود، ژرفای درون غارهایی که در دل غبار میان ستاره ای جای دارند و از چشم تلسکوپ های نور دیدنی (مریی) پنهان هستند را نیز آشکار کرده. دید فروسرخ-نزدیک همچنین می تواند برای بررسی ستارگان سرد کوتوله ی قهوه ای در این منطقه ی پیچیده به کار رود.
مسیه ۴۳ به همراه همسایه ی نامدار خود، با فاصله ی حدود ۱۵۰۰ سال نوری از زمین، در لبه ی ابر مولکولی غول پیکر شکارچی جای دارد. در این فاصله، گستره ی این میدان دید به حدود ۵ سال نوری می رسد.

واژه نامه:
Messier 43 - Messier 42 - M43 - M42 - Great Orion Nebula - near-infrared - Magellan telescopes - Las Campanas Observatory - Andes - infrared - wavelength - interstellar dust - brown dwarf - star - Orion - molecular cloud

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه