شناسایی یک رشته کوه دیگر در "قلب" پلوتو

* در تصاویر تازه ای که از فضاپیمای نیوهورایزنز دریافت شده، یک رشته کوه دیگر نزدیک لبه های جنوب باختری ناحیه ی تامیا، میان دشت های یخ زده ی روشن و پهنه های تیره ی پر از دهانه ی پلوتو دیده می شود.

این عکس در روز ۱۴ ژوییه ی ۲۰۱۵ توسط دوربین شناسایی برد بلند نیوهورایزنز (لوری، LORRI) از فاصله ی ۷۷ هزار کیلومتری پلوتو گرفته شده و در روز ۲۰ ژوییه به زمین گسیلیده شده است. در این تصویر، ویژگی هایی به کوچکی ۱ کیلومتر را می توان بازشناخت.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر

این رشته کوه تازه در لبه ی چپ-پایین پرآوازه ترین ویژگی پلوتو، یعنی ناحیه ی قلب-مانندی که به نام ناحیه ی تامبا خوانده شده یافته شده است. برآورد می شود این کوه های یخ زده چیزی میان ۱ تا ۱.۵ کیلومتر بلندی داشته باشند، تقریبا به اندازه ی بلندی کوه های آپالاچی آمریکا. کوه های نورگای که در روز ۱۵ ژوییه در تصاویر نیوهورایزنز یافته شده بود بلندترند و بلندیشان به پای کوه های راکی می رسد.

این کوه ها درست باختر بخشی از قلب پلوتو جای گرفته اند که به نام دشت یا فلاته ی اسپوتنیک خوانده شده، در فاصله ی ۱۱۰ کیلومتری شمال باختر کوه های نورگای.

در این تازه ترین تصویر، مکان‌نگاری (توپوگرافی) آشکار لبه ی باختری ناحیه ی تامبا بیشتر نمایان شده است.

جف مور، رهبر گروه زمین شناسی، ژئوفیزیک و تصویربرداری نیوهورایزنز (GGI) در مرکز پژوهشی ایمز ناسا در مافت فیلد کالیفرنیا می گوید: «بافت سطح دشت های یخ زده ی جوان ترِ خاوری و سطح پر از دهانه ی تیره رنگ باختری با هم تفاوتی آشکار و بارز دارند. اینجا یک برهم کنش پیچیده میان مواد تیره و روشن در کار است که ما هنوز در تلاش برای شناخت آن هستیم.»

در حالی که به باور دانشمندان، فلاته ی اسپوتنیک از دید زمین شناسی به نسبت جوان است -با سنی کمتر از ۱۰۰ میلیون سال- ولی ناحیه ی تیره تر می تواندچند میلیارد ساله سن داشته باشد. مور یادآوری می کند که به نظر می رسد مواد ته‌نشست-مانند روشنی دهانه های کهن این ناحیه را پر کرده اند (برای نمونه، ویژگی دایره ای روشنی که در سمت چپ پایین مرکز دیده می شود).

واژه نامه:
Pluto - Tombaugh Regio - Tombaugh Region - New Horizons - Long Range Reconnaissance Imager - LORRI) - Earth - Appalachian Mountains - Norgay Montes - Norgay Mountains - Rocky Mountains - heart - Sputnik Planum - Sputnik Plain - topography - crater - Jeff Moore - Geology, Geophysics and Imaging Team - GGI - Ames Research Center - sediment

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه