سه هلال همزمان در آسمان

* هلال تنهای ماه، چشم اندازی آشنا در آسمان سیاره ی زمین است، ولی اگر روی سیاره ی کیوان (زحل) باشید، با ماه های پرشماری که این سیاره دارد، می توانید همزمان سه هلال یا حتی بیشتر را هم در آسمان ببینید.
در اینجا سه ماه (قمر) نشان داده شده -تیتان با قطر ۵۱۵۰ کیلومتر، میماس با قطر ۳۹۶ کیلومتر، و ره‌آ یا رئا با قطر ۱۵۲۷ کیلومتر- که پادسانی هایی (تضادهایی) چشمگیر را به نمایش گذاشته اند. 

تیتان، بزرگ ترین هلال در تصویر، به شکل کُرکی دیده می شود زیرا ما تنها لایه ی ابرهایش را می بینیم. و چون جو تیتان نور را آن می شکند و به گرد آن می پراکند، هلالش کشیده تر از هلال اجرام بی‌هوا است و بخش بیشتری از پیرامون آن را در بر گرفته. ره‌آ (بالا، چپ) سطح یخ زده ای پوشیده از دهانه ی برخوردی دارد و از همین رو ناهموار به نظر می آید. و میماس (پایین، مرکز) هم بی نظمی هایی روی سطحش دارد که از گذشته ی خشونت بارَش گواهی می دهند هر چند که شوربختانه در اینجا به دلیل کوچکی تصویر شناسایی‌پذیر نیستند.

در اینجا، نیمکره ای از تیتان که رو به کیوان نیست را می بینیم. شمال تیتان بالاست. این عکس را فضاپیمای کاسینی در روز ۲۵ مارس ۲۰۱۵، با دوربین زاویه بسته ی خود در نور دیدنی (مریی) گرفته بود [یعنی همان چیزیست که اگر خودمان آن جا بودیم می دیدیم-م].

در زمان گرفتن عکس، فاصله ی تقریبی فضاپیما از تیتان ۲ میلیون کیلومتر بود و هر پیکسل تصویر، ۱۲۱ کیلومتر را روی تیتان نشان می دهد. فاصله ی فضاپیما از میماس هم ۳.۱ میلیون کیلومتر بود و هر پیکسل روی آن هم ارز ۱۸.۴ کیلومتر است. ره‌ا نیز ۳.۵ میلیون کیلومتر از فضاپیما فاصله داشت و هر پیکسلش ۲۱.۱ کیلومتر را می نمایاند.


واژه نامه:
crescent - Earth - Saturn - moon - Titan - Mimas - Rhea - atmosphere - refract - crater - hemisphere - visible light - Cassini spacecraft - narrow-angle -

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه