پروازی کوتاه بر فراز کوه و دشت پلوتو


این پویانمایی از عکس هایی که فضاپیمای نیوهورایزنز به هنگام گذشتن از نزدیک ترین فاصله ی پلوتو گرفته بود درست شده و یک شبیه سازی از پرواز بر فراز کوهستان نورگای و فلاته ی اسپوتنیک روی این سیاره ی کوتوله را نشان می دهد.
گفتنی است کوهستان نورگای به افتخار تنزینگ نورگای، یکی از دو تنی که برای نخستین بار به ستیغ کوه اورست رسیدند به این نام خوانده شده و فلاته ی اسپوتنیک هم نام خود را از نخستین ماهواره ی ساخت بشر گرفته.
فضاپیمای نیوهورایزنز این عکس ها را در روز ۱۴ ژوییه، با دوربین شناسایی برد بلند خود (لوری، LORRI) و از فاصله ی ۷۷ هزار کیلومتری سطح پلوتو گرفته بود. در این نماها، ساختارهایی به کوچکی حدود ۱ کیلومتر را می توان دید.

واژه نامه:
Pluto - Norgay Montes - Norgay Mountains - Sputnik Planum - Sputnik Plain - New Horizons - Tenzing Norgay - Mount Everest - Earth - artificial satellite - Long Range Reconnaissance Imager - LORRI

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه