کوپرنیک از دیدن این عکس لذت می بُرد

برای دیدن تصویر در اندازه ی بزرگ، بر روی آن بکلیکید
در روز ۳۰ ژوئن، ناهید و مشتری در عمل بسیار از هم دور بودند، ولی از چشم ما زمینیان بسیار نزدیک به هم در افق باختری شامگاه دیده می شدند.
در این تصویر همنهاده ی دیجیتالی باکیفیت که پس از غروبِ یکی از روزهای نزدیک به اوج این همیستانی (مقارنه) باشکوه، از شهر پوزنان در باختر-مرکز کشور لهستان گرفته شده، هر دوی این سیاره های تابناک شامگاهی را در یک میدان دید تلسکوپی می بینیم.
در واقع در زمان گرفتن این عکس، غول گازی راه راه مشتری حدود ۹۱۰ میلیون کیلومتر از لهستان فاصله داشت، یعنی بیش از ۱۱ بار دورتر از هلال ناهید که فاصله اش از لهستان تنها ۷۸ میلیون کیلومتر بود. ولی از آن جایی که قطر سیاره ی غول پیکر مشتری بیش از ۱۱ برابر قطر ناهید است، هر دو سیاره تقریبا با یک اندازه ی زاویه ای دیده می شدند.
بی شک، ستاره شناس لهستانی سده ی ۱۶، نیکلاس کوپرنیک هم از دیدن این نمای تلسکوپی که همزمان هلال ناهید و چهار ماه گالیه ای مشتری را نیز در بر دارد لذت می برد. نمای ماه های مشتری و گام های هلال ناهید از جمله شواهدی بودند که کوپرنیک در گسترش نظریه ی مدل خورشید-مرکزی برای سامانه ی خورشیدی از آن ها بهره برد.

در همین زمینه: * عکسی که می توانست گالیله را دیوانه کند 

واژه نامه:
Venus - Jupiter - conjunction - planet - sunset - Poznań - Poland - gas giant - crescent - angular size - Nicolaus Copernicus - Galilean moon - moon - Copernican - heliocentric - solar system

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه