در گروهانِ دیون

برای دیدن نمای بزرگ، بر روی تصویر بکلیکید
این کره ی ماه خودمان نیست بلکه دیونه (دیون) است، ماه سیاره ی کیوان.
فضاپیمای روباتیک کاسینی این عکس را ماه گذشته به هنگام گذشتن از کنار این ماه پر از دهانه ی کیوان (زحل) گرفت.
شاید چیزی که تصویر را بسیار جالب کرده، پس زمینه ی آن باشد.
نخست از گوی غول پیکری که پشت دیونه دیده می شود بگوییم؛ این خود کیوان است که اندکی با نورِ بازتابیده از روی حلقه هایش روشن شده. پس از آن، خط های باریکی در راستای قطر چارچوب دیده می شود که خود حلقه های کیوانند.
میلیون ها تکه سنگ یخی که حلقه های زیبای کیوان را ساخته اند، همگی درون یک صفحه به گرد این سیاره می چرخند، و از همین رو در این چشم انداز که تقریبا از لبه به آن ها نگاه می کنیم، به گونه ی شگفت انگیزی نازک دیده می شوند.
در جلو و مرکز تصویر، دیونه را می بینیم که خورشید از پایین، سمت چپ بر آن تابیده و از همین رو در گام هلالی دیده می شود. و سرانجام با کمی دقت در صفحه ی حلقه ها هم یکی دیگر از ماه های کیوان را خواهیم یافت: انسلادوس در بالا، سمت راست چارچوب.

واژه نامه:
Moon - Dione - moon - Saturn - Cassini spacecraft - rings of Saturn - plane - crescent - Sun - Enceladus

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه