ماه، ناهید، مشتری، و چیزهای دیگر!

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در روز ۳۰ ژوئن، ناهید و مشتری را می شد اندکی پس از غروب آفتاب در آسمان نیمه روشن افق باختری کنار یکدیگر دید.
تصویر همنهاده ای که اینجا می بینید در یکی از شب های نزدیک به اوج این همیستانی شکوهمند گرفته شده و دو سیاره ی تابناک شامگاهی را در یک میدان دید تلسکوپی در باختر آسمان شهر پکن چین نشان می دهد.
همزمان، در همین شب، قرص تقریبا کامل ماه هم از افق جنوب خاوری در سمت مخالف دو سیاره برخاست و عکاس ما با همان دوربین و از پشت همان تلسکوپ، او را هم به تصویر کشید.
در اینجا قرص ماه به شیوه ی دیجیتالی و برای همسنجی با این همیستانی (مقارنه)، در یک چارچوب کنار دو سیاره جای داده شده. قرص کامل ماه همیشه زاویه ای نزدیک به ۱/۲ (یک دوم) درجه را در آسمان می پوشاند [و همان گونه که می بینید، فاصله ی زاویه ای دو سیاره هم در آن شب تقریبا به همین اندازه بود].
چیزی که اینجا و از پشت هر دوربین دوچشمی یا تلسکوپ کوچک دیگری نیز دیده می شود، هلال ناهید است و چهار ماه گالیله ای مشتری.
گفتن ندارد که ناهید و مشتری هنوز هم در آسمان به یکدیگر نزدیکند.


واژه نامه:
Venus - Jupiter - dusk - conjunction - planet - Bejing - China - Full Moon - Moon - binoculars - crescent - Galilean moons

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه