مرداب صورتی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
پُشته هایی از گاز برافروخته ی میان ستاره ای و ابرهای تیره ی غبار در ژرفای کیهانی و پرآشوب سحابی مرداب جای گرفته اند.
این منطقه ی ستاره زایی درخشان که ام۸ نیز نام دارد، حدود ۵۰۰۰ سال نوری از زمین دور است ولی باز هم برای تورهای تلسکوپی به عنوان یکی از ایستگاه های محبوب صورت فلکی کمان (قوس) در راستای مرکز کهکشان راه شیری شناخته می شود.
در این نمای خیره کننده و ژرف (با نوردهی بلند)، چیزی که بیش از همه به چشم می خورد، گسیلش سرخ فام و ویژه ی اتم های یونیده ی هیدروژنی است که الکترون های از دست داده ی خود را دوباره به دست آورده اند. در این میدان دید، پهنه ای به گستره ی ۴۰ سال نوری در مرکز سحابی مرداب را می بینیم. [نمای کامل تر را در پایین ببینید]
ساختار ساعت شنی-مانندی که نزدیک میانه ی چارچوب دیده می شود، گازهای یونیده ایست که در اثر تابش پرانرژی و بادهای شدید یک ستاره ی بزرگ و جوان تراشیده شده و پیکره ای مانند ساعت شنی پیدا کرده است.
این تصیر در اندازه ی بسیار بزرگ تر

واژه نامه:
Lagoon Nebula - M8 - star forming region - telescopic tour - constellation Sagittarius - Milky Way Galaxy - ionized - hydrogen - atom - electron - hourglass - stellar wind - star

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه