نخستین عکس رنگی از نیکس، ماه کوچک پلوتو

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
* پلوتو پنج ماه (قمر) شناخته شده دارد. این ماه ها به ترتیب دوری از پلوتو عبارتند از: شارون، استیکس، نیکس، سربروس، و هیدرا.

با آن که شارون، بزرگ ترین ماه پلوتو بیشترین توجه را در میان ماه های پلوتو به خود کشیده، ولی در تصاویر تازه ای که از فضاپیمای نیوهورایزنز به زمین رسیده، ماه های کوچک تر و ناشناخته تر پلوتو هم کم کم دارند خود را می نمایانند. نیکس و هیدرا -دومین و سومین ماه هایی که یافته شدند- تقریبا به یک اندازه اند، ولی این تنها چیزیست که آن دو را همانند یکدیگر ساخته.

نخستین تصویر رنگی نیوهورایزنز از نیکس، که رنگ ها در آن سیرتر شده اند، یک ناحیه ی فریبنده را بر روی این ماه لوبیا-شکل نشان می دهد. داده های رنگی این تصویر را دستگاه رالف (Ralph) فضاپیمای نیوهورایزنز گرد آورده و یک لکه ی سرخ فام را بر روی آن نشان می دهد که توجه دانشمندان ماموریت را به خود جلب کرده. این داده ها در بامداد ۱۴ ژوییه ی ۲۰۱۵ گردآوری و در روز ۱۸ ژوییه بر روی زمین دریافت شدند.

رنگ کلی سطح نیکس در این تصویر خاکستری است، ولی منطقه ی نویافته ی روی آن سرخی نمایانی دارد. الگوی آن که همانند هدف تیراندازی است دانشمندان را به این گمان واداشته که ناحیه ی سرخ فام یک دهانه است. شریل هاوت، دانشمند ماموریت از بنیاد پژوهشی جنوب باختر در بولدر کلرادو می گوید: «داده های همنهشتی دیگری از نیکس گردآوری شده ولی هنوز آن ها را دریافت نکرده ایم. این داده ها به ما خواهند گفت که چرا این ناحیه سرخ تر از پیرامونش است. این نماها به اندازه ای وسوسه انگیزند که به سختی می توانیم برای دریافت داده های بیشتر منتظر بمانیم.»

در هنگام گرفته شدن این عکس، نیوهورایزنز حدود ۱۶۵ هزار کیلومتر از نیکس فاصله داشت. درازای نیکس ۴۲ کیلومتر و پهنای آن ۳۶ کیلومتر برآورد شده و در تصویر، ویژگی هایی به کوچکی حدود ۳ کیلومتر را بر روی آن می توان بازشناخت.

در سمت راست هم هیدرا، ماه کوچک پلوتو را به رنگ سیاه و سفید می بینید. این واضح ترین تصویریست که تاکنون از هیدرا به دست آمده و نشان می دهد که پیکره ی نامنظمش همانند نقشه ی ایالت میشیگان است. به نظر می رسد بر روی آن دستکم دو دهانه ی بزرگ وجود دارد که یکی از آن ها به طور عمده سایه گیر است. بخش بالایی هیدرا تیره تر از جاهای دیگرش دیده می شود که نشانگر یک تفاوت احتمالی در همنهش (ترکیب) سطح آنست.

این عکس توسط دستگاه لوری (LORRI) فضاپیما در روز ۱۴ ژوییه، و از فاصله ی حدود ۲۳۱ هزار کیلومتری گرفته شده. درازای هیدرا ۵۵ کیلومتر است و در این تصویر، ویژگی هایی به کوچکی ۱.۲ کیلومتر را می توان بر روی آن بازشناخت.

واژه نامه:
Pluto - moon - Nix - New Horizons - Ralph - Hydra - LORRI

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه