کهکشانی که گاز و غبارش از آن بیرون کشیده شده

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این تصویر، کهکشان مارپیچی ESO 137-001 با فاصله ی ۲۲۰ میلیون سال نوری از زمین را می بینیم که دارد بر زمینه ای درخشان، در قلب خوشه‌ی کهکشانی بزرگ آبل ۳۶۲۷ (خوشه ی گونیا) حرکت می کند، در حالی که خوشه هم با خشونت تمام، اندرون بدن آن را بیرون کشیده و به فضا می ریزد.
این نما از همگذاری داده های تلسکوپ های هابل و چاندرا درست شده و ستارگان کهکشان راه شیری در صورت فلکی جنوبی سه بَر (مثلث) جنوبی هم پیش زمینه ی آن را آراسته اند.
همچنان که این کهکشان با سرعت ۷ میلیون کیلومتر بر ساعت در ماده ی داغ و تنُک میان-خوشه ای به پیش می رود، گازها و غبارهای درونش هم در اثر چیره شدن "فشار رَم" یا "فشار برخوردی تهی‌کننده" بر گرانش کهکشان، از آن جدا شده و بیرون کشیده ریخته اند.
داده های نزدیک به نور دیدنی (مریی) هابل نشان می دهد در رگه های کوتاهی از مواد بیرون ریخته شده که به رنگ آبی دیده می شوند، خوشه های ستاره ای تازه ای پدید آمده.
داده های پرتو X چاندرا هم گازهای بیرون زده و داغ شده را به شکل دنباله های افشان و آبی تیره تری نشان می دهد که تا بیش از ۴۰۰ هزار سال نوری به پایین-راست تصویر کشیده شده اند.
از دست دادن این همه گاز و غبار سرانجام کار این کهکشان برای ستاره زایی را دشوار خواهد کرد.
یک کهکشان بیضیگون زردفام بدون گاز و غبار ستاره زایی هم درست سمت راست ESO 137-001 در این چارچوب به چشم می خورد.

درین باره کامل تر بخوانید: * کهکشانی مانند عروس دریایی

واژه نامه:
Spiral galaxy - ESO 137-001 - galaxy cluster - Abell 3627 - Hubble - Chandra - Milky Way - star - constellation Triangulum Australe - ram pressure - intracluster medium - galaxy - visible ligh - X-ray - star formation - elliptical galaxy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه