سنگریزه ای از یک دنباله دار بر فراز سنگ سحرآمیز

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
سیاره ی زمین در این هفته از میان رد سنگ و خاکی که از دنباله دار دوره ای سویفت-تاتل در فضا به جا مانده گذشت. به هنگام این گذر، بخشی از این پسمانده ها با سرعت ۵۹ کیلومتر بر ثانیه وارد جو چگال زمین شده و با سوختن خود، بارش شهاب های برساوشی را پدید آوردند.
در این تصویر که با نوردهی ۲۰ ثانیه ای گرفته شده، یک تیر شهاب برساوشی درخشان و رنگین را می بینیم. این شهاب پس از نیمه شب ۱۲ اوت، در دل آسمان بی مهتاب بر فراز گنبد پهناور سنگ خارا (گرانیتی) در پارک ایالتی "سنگ سحرآمیز"، در مرکز تگزاس آمریکا پدیدار شد.
زیر این شهاب برساوشی، درختانی را می بینیم که در برابر نور پراکنده ی افق و کهکشان راه شیری به حالت ضدنور (سایه نما) دیده می شوند. خود کهکشان هم ابرهایی از غبار تیره ی میان-ستاره ای دارد که گویی آن را دو تکه کرده اند.

واژه نامه:
Comet Swift-Tuttle - planet - Earth - Perseid meteor - meteor - granite dome - Enchanted Rock State Natural Area - silhouette - Milky Way - interstellar dust

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه