شناسایی جای ابرهای کیوان به کمک متان

* نامعمول بودن چهره ی کیوان (زحل) در این عکس به خاطر اینست که از پشت فیلتر فروسرخ از آن عکس گرفته شده.

تصویرهای فروسرخ می توانند به دانشمندان در شناسایی جای ابرها در جو این سیاره کمک کنند. در این تصویر، دوربین زاویه-گسترده ی فضاپیمای کاسینی فیلتری را به کار برده که به طور ویژه نسبت به طول موج های فروسرخی حسم‌مند است که توسط مولکول های متان درآشامیده (جذب) می شوند. متان یک جزء عمده در جو کیوان نیست، ولی فراوانی آن به اندازه ی کافی هست که در میزان بازتاب نور توسط ابرهای گوناگون تفاوت ایجاد کند.
بخش های تیره تر روی کیوان ابرهایی را نشان می دهند که در لایه های پایین تر هستند، یعنی متان بیشتری بالای آن هاست. بخش های روشن تر هم نشانگر ابرهای بالاتر است. به باور دانشمندان، این ابرهای لایه های پایین در مناطقی هستند که "هوا" دارد رو به پایین می رود در حالی که ابرهای فراز-بالاتر در مناطقی‌اند که هوا دارد رو به بالا می رود. بنابراین، عکس هایی مانند این عکس می توانند به ما برای نقشه برداری از جابجایی عمودی هوا روی کیوان کمک کنند.

دیدگاه این تصویر رو به سمت تاریک حلقه ها و کمتر از یک درجه بالای صفحه ی آن هاست. این عکس در روز ۲۵ می ۲۰۱۵ توسط دوربین زاویه گسترده ی کاسینی (WAC) و از پشت فیلتری که بیش از همه، طول موج های فروسرخ-نزدیک در دو سوی ۸۹۰ نانومتر را از خود می گذرانده گرفته شده.

به هنگام گرفتن عکس، فاصله ی کاسینی از کیوان حدود ۱.۵ میلیون کیلومتر، و زاویه ی خورشید-کیوان-فضاپیما یا "زاویه ی گام" برابر با ۹۹ درجه بوده. هر پیکسل تصویر در اندازه ی اصلی هم ارز ۸۹ کیلومتر است.


واژه نامه:
Saturn - planet - infrared - filter - Cassini - wide-angle camera - wavelength - methane - reflect - cloud - rings - ring plane - Sun - phase angle

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه