عدسی گرانشی غول پیکری که ۵ تصویر از "یک کهکشان" پدید آورده

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این اجرام شگفت انگیز آبی رنگ چه هستند؟
بسیاری از درخشان ترین اجرام آبی که در این تصویر دیده می شود همگی تنها تصویرهایی از "یک" کهکشان نامعمول آبی فام حلقه ای هستند- کهکشانی که به گونه ای شانسی، از دیدگاه ما درست پشت یک خوشه ی کهکشانی غول پیکر به نام CL0024+1654 جای گرفته.
کهکشان های خود خوشه بیشتر به رنگ زرد دیده می شوند و-با هم به همراه ماده ی تاریک خوشه- به اندازه ای جرم دارند که فضازمان را خم کرده و رفتاری مانند یک عدسی گرانشی یافته اند.
یک عدسی گرانشی می تواند چندین تصویر از کهکشان های پشتش پدید آورد، همان گونه که اگر از پشت یک جام شراب به چراغ دوردست خیابان نگاه کنیم، چندین نقطه ی روشن خواهیم دید.
این کهکشان پس زمینه - که به احتمال بسیار تازه دارد ساخته می شود- دارای شکل ویژه ای است و همین شکل ویژه ‌اش به اخترشناسان اجازه داده تا بفهمند که چهار تصویر از آن پدید آمده؛ این تصویرها در جایگاه های ساعت ۴، ۱۰، ۱۱، و ۱۲ نسبت به مرکز خوشه دیده می شوند.
یک توده ی آبی فام دیگر هم نزدیک مرکز خوشه دیده می شود که به احتمال بسیار، تصویر دیگری از "همین کهکشان" پس زمینه است [یعنی سرجمع، ۵ تصویر از آن درست شده].
بر پایه ی یک بررسی تازه، این عدسی گرانشی از دیدگاه زمین، دستکم ۳۳ تصویر از ۱۱ کهکشان جداگانه ی پس زمینه پدید آورده است.
این عکس چشمگیر و تماشایی در نوامبر ۲۰۰۴ به کمک تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده.

سه نمونه ی دیگر از این عدسی ها را ببینید: * چهره خندان در ژرفای فضا! * عدسی غول پیکر کهکشانی * خوشه ای از کهکشان ها که فضا را خم کرده و چندین مطلب دیگر که آن ها را می توانید با جستجوی برچسب "همگرایی گرانشی" بیابید.

واژه نامه:
ring-like galaxy - dark matter - gravitational lens - galaxy - galaxy cluster - CL0024+1654 - Hubble Space Telescope

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه