یادگار رنگین یک ستاره مُرده

این تصویر در اندازه ی بسیار بزرگ تر (۲.۴ مگ)
پَسمانده ی ابرنواختر "کشتیدُم آ" یا Puppis A که در پی انفجار یک ستاره ی بزرگ پدید آمده، در فاصله ی ۷۰۰۰ سال نوری از ما در حال گستردن و پخش شدن در محیط میان ستاره ای است.
در این فاصله، پهنای این چشم انداز تلسکوپی رنگارنگ که از همگذاری داده های تصویری پهن-باند و باریک-باند درست شده، به حدود ۶۰ سال نوری می رسد.
این پسمانده یا پَسمان ابرنواختر با گسترش یافتن در محیط انبوه و غیریکنواخت پیرامونش و برخورد به توده های گازی، اتم های محیط را برانگیخته کرده و به تابش در رنگ های گوناگون واداشته. رشته های برافروخته ی سبز-آبی که در این چشم انداز می بینید، اتم های اکسیژن را نشان می دهند و توده های سرخ فام هم نشانگر هیدروژن و نیتروژنند.
نور خود ابرنواختر کشتیدم آ که در اثر رُمبش هسته ی یک ستاره ی بزرگ و پرجرم رخ داده بود، در حدود ۳۷۰۰ سال پیش به زمین رسید ولی پَسمانش هنوز در سرتاسر طیف الکترومغناطیسی می درخشد و اکنون یکی از نیرومندترین چشمه های پرتو X در آسمان است.
ما در واقع پسمان ابرنواختر کشتیدم آ را از پشت پرتوهای یک پَسمان نزدیک تر ولی کهن تر می بینیم: پسمان ابرنواختر بادبان که نزدیک صفحه ی شلوغ کهکشان راه شیری جای دارد.


واژه نامه:
Puppis A - star - supernova remnant - broadband - narrowband - oxygen - atom - Hydrogen - nitrogen - supernova - core - Earth - Vela supernova remnant - plane - Milky Way galaxy - electromagnetic spectrum - X-ray

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه