کمان کهکشان و انفجار یک شهاب برساوشی

امشب بارش شهابی برساوشی به اوج خود می رسد.
سنگریزه های یخی که از دنباله دار سویفت-تاتل جدا شده و بر سر راهشان وارد جو زمین شده اند، می سوزند و ردهایی روشن از خود در دل آسمان به جا می گذارند.
برساوشی ها دستاورد گذر سالیانه ی زمین از مسیر مداری دنباله دار سویفت-تاتل هستند و معمولا به عنوان فعال ترین بارش شهابی سال شناخته می شوند.
اگرچه پیش بینی سطح فعالیت برای هیچ یک از بارش های شهابی کار ساده ای نیست، ولی اگر آسمان صاف و تاریک باشد، شاید بشود در هر دقیقه یک شهاب را دید.
بارش برساوشی امسال درست پیش از ماه نو رخ می دهد و بنابراین در یک آسمانِ به نسبت تاریک، باید بتوانیم شهاب های کم نور را هم ببینیم. به طور کلی بهتر است برای تماشای بارش های شهابی، یک جایگاه آرام و دنج به دور از آلودگی نوری برگزیده شود.
در این تصویر پویا (gif) که دو هفته پیش در اتریش گرفته شده، شهابی را می بینید که در جایی از آسمان نزدیک نوار کهکشان راه شیری منفجر می شود. ویدیوی این تصویر هم در این نشانی در دسترس است.


واژه نامه:
Perseid Meteor Shower - Earth - atmosphere - Comet Swift-Tuttle - Perseids - meteor shower - meteor - new Moon - Milky Way Galaxy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه