کهکشان های یک خوشه بزرگ

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در خوشه ی دوشیزه، نزدیک ترین خوشه ی بزرگ کهکشانی به گروه محلی خودمان بیش از یک هزار کهکشان وجود دارد. در حقیقت، به سختی می شود در یک نگاه پی به بزرگی این خوشه ی کهکشانی برد چرا که منطقه ای گسترده از آسمان را پوشانده است.
این تصویر تلسکوپی موزاییکی دقیق به روشنی بخش مرکزی خوشه ی دوشیزه را از پشت غبار کم نورِ پیش زمینه (ابرهایی که بر فراز صفحه ی راه شیری شناورند) نشان می دهد. عضو برجسته ی خوشه، کهکشان غول پیکر بیضیگون M۸۷ را درست زیر مرکز تصویر، رو به سمت چپ می بینیم. سمت راست ام۸۷، زنجیره ای از کهکشان ها را می بینیم که به نام "زنجیره ی مارکاریان" شناخته می شود.
در سمت راست ام۸۷ هم جفت کهکشان برخوردی پرآوازه ی NGC ۴۴۳۸ که با نام "چشم ها" نیز شناخته می شوند را می بینیم.
بیشتر که به تصویر دقیق شویم، دیگر کهکشان های این خوشه را نیز به شکل توده های کرکی کوچکی می بینیم.
تصویر دوم نگارش دیگری از همین تصویر است که در آن، نام کهکشان های بزرگ خوشه ی دوشیزه بر پایه ی نامگذاری فهرست NGC به چشم انداز افزوده شده. نام شماری از کهکشان های خوشه را هم بر پایه ی فهرست مسیه می بینیم، از جمله ام۸۴ و ام۸۶، و کهکشان های مارپیچی درخشان و رنگارنگ ام۹۰، ام۸۸، و ام۹۱.
فاصله ی میانگین کهکشان های خوشه ی دوشیزه از ما حدود ۴۸ میلیون سال نوریست. فاصله ی این خوشه به عنوان عاملی مهم برای تعیین ثابت هابل و نیز اندازه ی کل جهان به کار می رود.
واژه نامه:
Virgo Cluster - local group - dust cloud - plane - Milky Way galaxy - elliptical galaxy - M87 - Markarian's Chain - NGC catalog - Messier catalog - M84 - M86 - M88 - M90 - M91 - Hubble Constant

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه