بیست و هفتمین عنوان در فهرست مسیه

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
زمانی که شارل مسیه، اخترشناس فرانسوی سده ی هجدهم، در آسمان به دنبال شکار دنباله دارها بود، با اجرامی روبرو شد که به هیچ وجه یک دنباله دار نبودند. وی با پشتکار بسیار فهرستی از این اجرام درست کرد که به نام خودش -فهرست مسیه- شناخته می شود. در این تصویر، عضو شماره ی ۲۷ از این فهرست پرآوازه ی اجرام غیر-دنباله‌دار را می بینید.
اخترشناسان سده ی ۲۱ آن را یک سحابی سیاره ای (سیاره نما) تعریف کرده اند، ولی این جرم یک سیاره هم نیست گرچه در تلسکوپ های کوچک به شکل جرمی گِرد و سیاره-مانند دیده می شود.
مسیه ۲۷ (ام۲۷) نمونه ای بسیار خوب از یک سحابی نشری (گسیلشی) گازی است که در اثر پایان یافتن سوخت هسته ای در هسته ی یک ستاره ی خورشیدسان، و پف کردن و پخش شدن لایه های بیرونی ستاره در فضا پدید آمده است. درخشش این سحابی در نور دیدنی (مرئی) ناشی از برانگیخته شدن اتم هایش در اثر تابش شدید ولی "نادیدنی" فرابنفشی است که از ستاره ی رو به مرگ می تابد.
ام۲۷ که آن را با نام سحابی دمبل نیز می شناسند، توده ای گاز میان ستاره ای با شکل متقارن به پهنای ۲.۵ سال نوری است که در فاصله ی حدود ۱۲۰۰ سال نوری از ما، در صورت فلکی روباهک جای دارد.
این چشم انداز همنهاده ی رنگی و پرابهت، جزئیاتی از منطقه ی شناخته شده ی مرکزی و همچنین هاله ی کم نور بیرونی که کمتر در عکس ها دیده می شود را نشان می دهد. این تصویر از همگذاری تصاویر پهن باند و باریک باندی ساخته شده که با بهره از فیلترهای حس‌مند به تابش اتم های گوگرد، هیدروژن و اکسیژن گرفته شده اند.

واژه نامه:
M27 - Charles Messier - comet - planetary nebula - planet - Messier 27 - emission nebula - ultraviolet - constellation Vulpecula - halo - narrowband - filter - sulfur - hydrogen - oxygen - atom

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه