چشم انداز قلب برافروخته ماکیان

این تصویر در اندازه ی بسیار بزرگ تر (۱۴ مگ)
در این تابلوی زیبای کیهانی که با قلم مویی از گاز برافروخته ی هیدروژن رنگ آمیزی شده، بخشی از صفحه ی کهکشان راه شیری در مرکز صورت فلکی شمالی ماکیان را می بینیم. این تصویر، گستره ای به پهنای حدود شش درجه از آسمان را می پوشاند.
در بالا، سمت چپ، ستاره ی ابرغول گاما ماکیان (صدر یا "صدر دجاجه") دیده می شود که بر پس زمینه ای از ابرهای پیچیده ی گاز و غبار و میدان های شلوغ پرستاره نور می افشاند.
سمت چپ گاما ماکیان، پیکره هایی مانند دو بال روشن را می بینیم که با یک رگه ی بلند و تیره ی غبار از هم جدا شده اند، این سحابی IC ۱۳۱۸ است که به نام برازنده ی "سحابی پروانه" نیز شناخته می شود [با این یکی سحابی زیبای پروانه تفاوت دارد-م].
سحابی کوچک تر و درخشان تری که پایین، سمت راست چارچوب دیده می شود NGC ۶۸۸۸ یا "سحابی هلال" است.
بر پایه ی برخی برآوردها، ستاره ی گاما ماکیان حدود ۷۵۰ سال نوری از زمین فاصله دارد ولی فاصله ی IC ۱۳۱۸ و NGC ۶۸۸۸ از زمین چیزی میان ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ سال نوری برآورد شده است.

واژه نامه:
brush stroke - hydrogen - plane - Milky Way Galaxy - constellation Cygnus - Swan - supergiant - star - Gamma Cygni - Sadr - star field - dust lane - IC 1318 - Butterfly Nebula - nebula - NGC 6888 - Crescent Nebula

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه