یک سه‌گانه سرخ فام در مرکز کهکشان

این تصویر در اندازه ی بسیار بزرگ تر (۶ مگ)
این سه سحابی درخشان بیشتر وقت ها در تورهای رصدی که با تلسکوپ در محدوده ی صورت فلکی کمان (قوس) و پهنه ی پرستاره ی مرکز کهکشان راه شیری انجام می شود، خودنمایی می کنند.
در واقع، کیهان‌گرد سده ی ۱۸، شارل مسیه هم دو تا از این سحابی ها را در فهرست خود وارد کرده بود: ام۸، سحابی بزرگی که سمت چپ میانه ی تصویر دیده می شود، و سحابی رنگارنگ ام۲۰ در سمت راست. سحابی سوم (NGC ۶۵۵۹) بالای ام۸ به چشم می خورد و با رگه ای از غبار تیره و کدر از آن دو سحابی بزرگ تر جدا شده است.
این سه همگی پرورشگاه های ستاره ای هستند که در میانگین فاصله ی پنج هزار سال نوری از زمین جای دارند. سحابی بزرگ ام۸ با گستردگی بیش از ۱۰۰ سال نوری، به نام سحابی مرداب نیز شناخته می شود. نام دیگر ام۲۰ هم سحابی سه تکه است.
این سحابی های نشری (گسیلشی) بیشتر به رنگ سرخی دیده می شوند که از گاز هیدروژن برافروخته ی درونشان می تابد. البته در آن ها -به ویژه در سحابی سه تکه - رنگ متضاد آبی هم دیده می شود که از بازتاب نور ستارگان توسط گرد و غبار پدید آمده.
در این چشم انداز رنگین آسمان که با دوربین دیجیتال و از پشت تلسکوپ ثبت شده، یکی از خوشه های ستاره ای باز مسیه هم به چشم می خورد: ام۲۱، درست بالای سحابی سه تکه.

واژه نامه:
nebula - constellation Sagittarius - Milky Way - Charles Messier - M8 - M20 - NGC 6559 - dust lane - Lagoon Nebula - Trifid - hydrogen - emission nebula - digital camera - open star cluster - M21

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه