چوب‌رختی "صوفی رازی"

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این "چوب‌رختی" یک خوشه‌ی باز ستاره‌ای است یا یک اخترگان (صورت‌واره
بیش از یک سده است که این رخت‌آویز کیهانی به خاطر همین پرسش مایه‌ی سردرگمی و بحث اخترشناسان شده!
تفاوت خوشه‌ی ستاره‌ای و اخترگان اینست که ستارگان در خوشه‌های ستاره‌ای واقعا به طور فیزیکی به هم وابسته و نزدیک به همند ولی در اخترگان، ستارگان تنها از روی شانس در کنار هم دیده می‌شوند. شناخته شده‌ترین اخترگان، همان ملاقه‌ی خرس بزرگ (هفت برادران) است که ستارگانش تنها به طور شانسی از چشم‌انداز زمین نزدیک به هم دیده می‌شوند ولی در واقع بسیار از هم دورند.
سنجش‌های دقیقی که برای این ستارگان از جایگاه‌های گوناگون در مدار زمین و خورشید انجام شده نمایانگر جابجایی‌های زاویه‌ای گوناگونی بوده که نشان می‌دهد این چوب رختی به احتمال بسیار یک اخترگان است.
این دسته ستارگان درخشان که به عنوان کالیندر ۳۹۹ رده‌بندی شده‌اند، به نام "خوشه‌ی صوفی رازی"، برگرفته از نام دانشمند بزرگ ایرانی، عبدالرحمان صوفی رازی هم شناخته می‌شوند.
این چوب رختی پهنایی بیش از قرص کامل ماه دارد و در صورت فلکی روباهک دیده می‌شود.
--------------------------------------------
تلگرام و توییتر یک ستاره در هفت آسمان:

واژه‌نامه:
Collinder 399 - Coat Hanger - star cluster - asterism - binocular - open cluster - Big Dipper - Earth - orbit - Sun -  Al Sufi's Cluster - full moon - constellation of the Fox - Vulpecula

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه