با "دنباله دار کاتالینا" آشنا شوید!

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
آیا دنباله دار کاتالینا به اندازه ای روشن خواهد شد که با چشم نامسلح هم دیده شود؟
از آنجایی که دنباله دارها پیش بینی ناپذیرند، هیچ کس نمی تواند با اطمینان پاسخ این پرسش را بدهد ولی به نظر می رسد کاتالینا شانس خوبی داشته باشد.
این دنباله دار در سال ۲۰۱۳ در برنامه ی "پیمایش آسمان کاتالینا" یافته شد و C/2013 US10 (کاتالینا) نام گرفت. از آن زمان تاکنون به گونه ی پیوسته پرنورتر شده و هم اکنون روشن تر از قدر ۸ است، بنابراین با دوربین دوچشمی و یا تصویربرداری با نوردهی بلند می توان آن را مشاهده کرد.
دنباله دار کاتالینا که دارد به بخش های درونی سامانه ی خورشیدی نزدیک تر می شود، فعالیتش هم افزایش یافته و چه بسا تا ماه اکتبر (مهر) با چشم نامسلح هم دیده شود و در ماه نوامبر (آبان) به اوج روشنایی خود برسد.
این دنباله دار تا نیمه های دسامبر در آسمان نیمکره ی جنوبی جای خواهد داشت و از آن زمان، به دلیل مدار بسیار کجی که دارد، به سرعت وارد آسمان نیمکره ی شمالی خواهد شد.
در این تصویر که هفته ی پیش ثبت شده، دنباله دار کاتالینا را با گیسویی سبزفام و دو دُمِ رو به رشد می بینیم.

واژه نامه:
Comet Catalina - unaided eye - comet - Catalina Sky Survey - Comet C/2013 US10 - magnitude - Solar System - naked eye - coma - tail

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه