گذر از برابر چهره مادر

در این تصویر ماه سیاره ی کیوان، دیونه را می بینیم که دارد از جلوی چهره ی مادر غول پیکرش می گذرد. این همان پدیده ایست که به نام "گذر" یا ترانزیت شناخته می شود. گذرها در ستاره شناسی نقشی مهم دارند و می توانند برای بررسی مدارهای سیاره ها و جو آن ها به دانشمندان کمک کنند، چه در سامانه ی خورشیدی و چه در سامانه های دیگر.

ستاره شناسان با زمانبندی دقیق و رصد گذرهایی که در خانواده ی سیاره ی کیوان (زحل) رخ می دهد، مانند همین گذر دیونه، می توانند ویژگی های مداری ماه های کیوان را با دقتی بیشتر بسنجند و اندازه بگیرند.

دیدگاه این تصویر رو به سمت روشن از آفتابِ حلقه ها و کمتر از ۰.۳ درجه زیر صفحه ی آن هاست. این عکس در روز ۲۱ می ۲۰۱۵ توسط دوربین زاویه باریک (NAC) فضاپیمای کاسینی و از پشت فیلتری که بیش از همه، نور سبز طیف دیدنی (مریی) را از خود می گذراند گرفته شده.

به هنگام گرفتن عکس، فاصله ی کاسینی از کیوان حدود ۲.۳ میلیون کیلومتر، و زاویه ی خورشید-کیوان-فضاپیما یا "زاویه ی گام" هم برابر با ۱۱۹ درجه بود. هر پیکسل تصویر در اندازه ی اصلی هم ارز ۱۴ کیلومتر است.

در همین زمینه: * نگاه رو به بالا، به غول مادر  

واژه نامه:
Saturn - moon - Dione - planet - transit - solar system - rings - ring plane - Cassini spacecraft - narrow-angle camera - NAC - phase angle

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه