ابرماه گرفتگی و توفان آذرخش

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
چه چیزی از یک ابرماه گرفتگی کامل هم کمتر رخ می دهد؟ این که یک توفان آذرخش هم به همراهش بیاید!
دیروز همه ی این پدیده ها با هم از جزیره ای به نام یابسه (ایبیزا) در جنوب خاور اسپانیا دیده و به تصویر کشیده شد.
عکاس این تصویر پس از گزینش این چشم انداز زیبا و برنامه ریزی برای ثبت همه ی گام های ماه گرفتگی، تنها نیاز به همکاری آب و هوا داشت تا بتواند نمایی فراموش نشدنی از این رویداد را ثبت کند. ولی با پدیدار شدن ابرهای توفانی در افق، به نظر می رسید که آب و هوای منطقه قصد همکاری ندارد و سر ناسازگاری خواهد گذاشت.
از قضا چیزی که در افق دیده شد و به نظر آمد مایه ی دردسر خواهد شد، یک موهبت از آب در آمد.
این تصویر همنهاده (ترکیبی) از پیوند بیش از ۲۰۰ عکسی درست شده که همگی از یک نقطه و در یک شب گرفته شدند. قرص کامل ماه همزمان با غروبش، وارد سایه ی زمین شد، محو شد و به رنگ سرخ تیره در آمد، و سپس دوباره به وضعیت همیشگی برگشت.
به طور شانسی، در یکی از نماها آذرخشی روی داد و آب های مدیترانه در سمت راست جزیره ی سنگی ۴۰۰ متری "اس وردا" را روشن کرد.
اگرچه دیگر تا سال ۲۰۳۳ هیچ ابرماه بزرگ و روشنی نخواهد گرفت، ولی در ژانویه ی ۲۰۱۸ یک ماه گرفتگی کامل معمولی رخ خواهد داد که در خاور آسیا و استرالیا بهتر از همه جا دیده خواهد شد.


واژه نامه:
supermoon - total lunar eclipse - lightning - eclipse - full moon - Earth - Es Vedra

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه